HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP NHANH DZOLAUNCHER BẰNG MÃ QR

13/08/2021

BƯỚC 1: Quét mã QR bằng camera điện thoại tại giao diện đăng nhập

BƯỚC 2: Mã QR sẽ mở đường dẫn đăng nhập  trên điện thoại của bạn

BƯỚC 3: Đăng nhập và lưu ID và mật khẩu trên trình duyện

→ Lần tiếp theo đang nhập bằng mã QR sẽ nhanh hơn nhờ tài khoản đã được lưu trên điện thoại trước đó (Không áp dụng với tài khoản khách chưa liên kết)

*Clip hướng dẫn: