HƯỚNG DẪN FIX LỖI ERROR CODE 1001 & 1005

13/08/2021

ErrorCode: 1001

Thông báo lỗi: File manifest không tìm thấy

Mô tả lỗi: File manifest không tồn tại

Cách Sửa lỗi:

   - Bước 1: Tắt DzoLauncher, kiểm tra lại đường dây kết nối mạng.

   - Bước 2: Xóa 2 file

            “Dzogame/script/data_Dzogame_release.temp”

            “Dzogame/script/data_Dzogame_release.manifest” (nếu có)

   - Bước 3:  Xóa 2 thư mục "Asset" và "Temp" (2 thư mục cùng cấp với thư mục Dzogame)

   - Bước 4: Mở lại DzoLauncher để tự động tải và giải nén lại file

*Clip hướng dẫn:

ErrorCode: 1005

Thông báo lỗi: Game không thể download

Mô tả lỗi: Không thể kết nối đến server để tải game

Cách Sửa lỗi:

   - Bước 1: Tắt DzoLauncher, kiểm tra lại đường dây kết nối mạng.

   - Bước 2: Xóa file "Dzogame/script/gameconfig.txt"

   - Bước 3: Xóa 2 thư mục "Asset" và "Temp" (2 thư mục cùng cấp với thư mục Dzogame)

   - Bước 4: Mở lại Launcher và tiến hành download

Nếu vẫn xảy ra lỗi vui lòng liên hệ hỗ trợ kiểm tra lại đường dẫn download game

*Clip hướng dẫn: