less.watch();

Menu

Đăng nhập

Tài khoản

Liên kết

THỎA THUẬN SỬ DỤNG WEBSITE

1. Điều kiện truy cập “dzogame.vn”

 Xin vui lòng đọc cẩn thận bản Thỏa thuận này trước khi truy nhập vào “dzogame.vn”, Để được phép nhận thông tin và truy cập vào“ dzogame.vn”, người dùng đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của bản Thỏa thuận này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào “dzogame.vn” được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào bản Thỏa thuận này. Nếu người dùng không muốn bị ràng buộc vào bản Thỏa thuận này xin đừng truy cập hoặc sử dụng “dzogame.vn”. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản Thỏa thuận này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua Email: info@dzogame.vn

Bản Thỏa thuận này được Thỏa thuận giữa Dzogame với bất kỳ cá nhân, tập đoàn, hiệp hội, cơ quan, công ty hoặc một thực thể nào khác, những người dùng hoặc truy cập “dzogame.vn” (được gọi chung là người dùng hoặc khách hàng hoặc bạn).

“Thỏa thuận sử dụng” này áp dụng cho https://dzogame.vn  và các sub cho từng sản phẩm, dịch vụ của Công ty Dzogame được gọi tắt là trang tin hay website hoặc “dzogame.vn”

“dzogame.vn” là một trang thông tin nội bộ được thiết kế nhằm cung cấp thông tin về sản phẩm và sự kiện có liên quan đến tất cả sản phẩm, dịch vụ của Dzogame và cho phép người dùng vào tất cả các trò chơi trực tuyến của Dzogame. Ngoài ra người dùng còn có thể xem tin tức về game, nhạc, phim, chơi flash game, web game...tại “dzogame.vn” do Công ty TNHH DZOGAME sở hữu và phát hành. Website chứa và có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ họa, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, dữ liệu khác (gọi chung là nội dung) được định dạng, thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người dùng có thể truy nhập tới được.

2. Mô tả dịch vụ

Chúng tôi giới thiệu “dzogame.vn” như là một sân chơi trực tuyến mà bạn có thể vào chọn chơi bất cứ trò chơi trực tuyến nào của công ty. Bạn có thể truy cập vào địa chỉ “https://dzogame.vn”. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi địa chỉ URL của website theo thời gian và vào bất kỳ lúc nào. Để sử dụng dịch vụ và các trò chơi trực tuyến trong website. Chúng tôi không cung cấp lối vào mạng Internet, và bạn phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản phí liên quan đến việc kết nối mạng của bạn. “dzogame.vn” là địa chỉ bạn truy cập và mọi việc sử dụng website được điều chỉnh theo cùng các điều kiện của bản Thỏa thuận Sử Dụng này.

3. Quyền và trách nhiệm của người dùng

Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả các phần cứng, phần mềm, số điện thoại, thiết bị liên lạc khác hoặc dịch vụ kết nối đến internet và truy cập tới trang tin. Đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối internet và truy cập tới “dzogame.vn”.

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng trang tin với mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với việc bạn sử dụng trang tin, kể cả vùng tương tác bất kỳ, việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới “dzogame.vn” và phương tiện liên lạc mà nhờ đó bạn kết nối modem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới “dzogame.vn”.

 

Truy cập “dzogame.vn”bạn đồng ý sẽ không:

1. Hạn chế hoặc ngăn cản người dùng khác sử dụng và kết nối các tính năng tương tác;

2. Gởi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào;

3. Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phát sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

4. Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

5. Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, gây trở ngại cho những người khác truy cập tới “dzogame.vn”;

6. Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác;

7. Tuyến bố có liên hệ hoặc phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;

8. Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến;

4. Các quyền sở hữu trí tuệ

Ø Nội dung “dzogame.vn”.

1. Bạn thừa nhận nội dung trên “dzogame.vn” nói chung do Công ty TNHH DZOGAME, cộng tác viên, người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người dùng khác cung cấp. Bạn thừa nhận, trang tin cho phép truy cập tới nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác, kể cả quyền sở hữu trí tuệ (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ, được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Bạn thừa nhận, “dzogame.vn” sở hữu bản quyền trong việc “xem và cảm nhận”, có nghĩa là lựa chọn, hợp tác, sắp xếp và trình bày nội dung đó.

2.  Bạn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm mới hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể:

(i) Tạo một số lượng hợp lý các bảo sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung.

(ii) In một bản sao của từng đoạn nội dung.

(iii) Tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.

Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tin bất kỳ có trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tin về Quyền Sở hữu Trí tuệ, các nguồn thông tin ban đầu cho “dzogame.vn” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, trang tin, các cộng tác viên, và/hoặc những người dùng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

Ø Nội dung do người dùng cung cấp:

 

1. Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua “dzogame.vn” phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên trang tin mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”.

 

2. Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho trang tin quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép trang tin cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép “dzogame.vn” dùng tên và logo công ty/cá nhân vì các mục đích tiếp thị.

5. Các vùng tương tác

Bạn thừa nhận, “dzogame.vn” có thể chứa các vùng tương tác khác nhau, bao gồm nhưng không hạn chế với các công việc. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới trang tin và tương tác thời gian thực giữa những người dùng. Bạn cũng hiểu rằng, Dzogame không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các lệnh được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, “dzogame.vn” có thể cho bạn và những người dùng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác.

Tuy nhiên Dzogame, công ty mẹ, các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Bản Thỏa thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người dùng khác thiết lập. Bạn công nhận rằng, “dzogame.vn” không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, vì “dzogame.vn” khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên trang tin không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với bản Thoả thuận này về nội dung bất kỳ được chuyển đi trong vùng tương tác.

Dzogame không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng Dzogame có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người dùng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, trang tin có thể thận trọng kiểm tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người dùng bỏ nội dung đó.

Dzogame giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng (i) vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bị bất kỳ khác nằm trong chính sách của Dzogame vẫn còn hiệu lực vào lúc đó, (ii) bất lợi với các quyền của mọi người dùng, của trang Dzogame.vn hoặc các nhóm thứ ba khác, (iii) vi phạm luật hiện hành hoặc (iv) những điều không hay khác.

6. Chấm dứt hợp đồng

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của Dzogame trong điều hành “dzogame.vn”, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới Website.

Dzogame có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay một phần bất kỳ của “dzogame.vn” mà không thông báo với các hành động mà Dzogame tin là vi phạm bản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà Dzogame tin là có hại đến trang tin và những người dùng khác. Dzogame với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt bản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến trang tin nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung được tải xuống từ “dzogame.vn”, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong Thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

Nếu dịch vụ hoặc quyền truy cập vào trang của bạn chấm dứt bất cứ lúc nào vì bất cứ lý do gì, thì bạn phải đồng ý với những điều sau:

1. Bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trả lại bất kỳ khoản phí nào;

2. Bạn sẽ mất bất kỳ tài liệu nào đã phát triển được hay vật dụng nào đã tích trữ được và Bạn sẽ không có quyền chuyển nhượng, bán hoặc chia cho người khác những dữ liệu này.

3. Bạn không được truy nhập vào Dịch vụ dưới bất cứ hình thức nào và bất cứ lý do gì, kể cả thông qua trương mục nào khác, trong trường hợp một trương mục bị chấm dứt, Dzogame có thể chấm dứt bất kỳ hoặc tất cả những trương mục có cùng tên thành viên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ Internet với trương mục bị chấm dứt;

4. Chúng tôi có thể chấm dứt Hợp đồng sử dụng này ngay lập tức và không cần thông báo trước nếu Bạn vi phạm Thỏa thuận sử dụng này hoặc cố ý vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu chúng tôi không thể thẩm tra hoặc xác thực bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi, hoặc trong quá trình chơi trò chơi, trò chuyện hoặc bất cứ hoạt động nào của người chơi mà theo ý kiến độc lập của chúng tôi nó được xem là không thích hợp và/ hoặc vi phạm tinh thần của Dzogame, Bạn sẽ mất quyền truy cập trương mục và số tiền dư trả trước sẽ không được hoàn lại.

7. Các liên kết, từ chối liên kết và các giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Ø Các liên kết

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên trang tin, Dzogame, công ty mẹ, các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các kênh khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ “dzogame.vn”. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của website hoặc được kiểm soát bởi Dzogame. Dzogame không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các kênh được kết nối tới hoặc từ “dzogame.vn” mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn.

Trang tin, Dzogame, công ty mẹ, các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra, bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên kênh bất kỳ được kết nối đến hoặc từ trang tin, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay kênh bất kỳ kết nối đến hoặc từ “dzogame.vn”.

Ø Từ chối đảm bảo

Xin hãy dùng sự suy xét tốt nhất của bạn trong việc đánh giá tất cả các thông tin hoặc các ý kiến được trình bày trên “dzogame.vn”. Chính sách của trang tin không xác nhận hay phản đối mọi ý kiến do người dùng bày tỏ, hoặc nội dung do người dùng, cộng tác viên hoặc nhóm độc lập khác cung cấp. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng trang tin là sự mạo hiểm của riêng bạn. Dzogame và công ty mẹ, các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên, hội viên, người cấp phép hoặc các nhà cung cấp khác cung cấp nội dung, dữ liệu, thông tin và các dịch vụ không bảo đảm rằng:

1. Website hoặc mọi kênh Internet được kết nối đến hoặc từ trang tin này sẽ không bị ngắt quãng hoặc bị sai sót, rằng các nhược điểm sẽ được sữa chữa, hoặc kênh này, kể cả các vùng tương tác hoặc máy chủ tạo ra nó không bị nhiễm virus hay các thành phần gây hại khác.

2. Dzogame cũng không bảo đảm về các kết quả nhận được từ việc sử dụng trang tin này hoặc về tính đúng lúc, tính trình tự, tính chính xác, sự ủy quyền, tính đầy đủ, tính hữu dụng, tính bất khả xâm phạm, tính tin cậy, tính sẵn sàng hoặc tính chắc chắc mọi nội dung, thông tin, dịch vụ và giao dịch được cung cấp qua “dzogame.vn” hoặc mọi kênh được kết nối đến hoặc từ webiste này.

3. “dzogame.vn” được cung cấp trên cơ sở “VỚI TƯ CÁCH LÀ”, “NẾU CÓ” mà không có bất kỳ đảm bảo theo hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không hạn chế, các vấn đề có tính thương mại hay phù hợp cho một mục đích có thể.

Ø Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong bất kỳ trường hợp nào, “dzogame.vn”, Dzogame, công ty mẹ, các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các công tác viên, những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên theo hoặc nảy sinh từ bản Thỏa thuận này, trang tin, mọi kênh Internet được kết nối đến hoặc từ “dzogame.vn”, vì lý do vi phạm hợp đồng, ứng xử sai lầm, sơ xuất hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động khác nào, bao gồm nhưng không hạn chế mọi nghĩa vụ pháp lý cho mọi thiệt hại gây ra bởi, hoặc cho là gây bởi mọi thiếu sót trong thực hiện, lỗi bỏ sót, gián đoạn, sự đột biến/hỏng hóc/nhiễm điện, việc xóa, chậm trễ trong hoạt động hoặc chuyển tải, virut máy tính, hỏng đường liên lạc, hỏng thiết bị, lỗi phần mềm, vi phạm, truy cập trái phép, trộm cắp, phá họa, thay thế, hoặc sử dụng các bản ghi.

Trong bất kỳ trường hợp nào,“dzogame.vn”, Dzogame, công ty mẹ, các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các công tác viên, những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc nhóm thứ ba khác về mọi quyết định đã ra, hay hành động mà bạn đã thực hiện vì tin vào nội dung chứa trong trang tin này, nội dung chứa đựng trong phạm vi mọi kênh Internet được kết nối hoặc từ trang Dzogame.vn.

Nội dung trong phạm vi “dzogame.vn” và nội dung trong phạm vi các kênh Internet được kết nối hoặc từ “dzogame.vn” có thể có lỗi kỹ thuật, lỗi in hoặc các lỗi không chính xác khác. Các thay đổi được bổ sung định kỳ vào nội dung trong đây, những thay đổi này sẽ được cập nhật trong các phiên bản mới của trang tin và đặc biệt bao hàm trong bản thỏa thận này. “dzogame.vn” và các cộng tác viên có thể có những cải tiến và/hoặc các thay đổi về nội dung vào bất cứ lúc nào.

Bạn đồng ý và thừa nhận rõ ràng rằng “dzogame.vn”, Dzogame không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc các hành vi bất hợp pháp khác của người dùng bất kỳ. Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ nội dung nào của “dzogame.vn”, hoặc với thỏa thuận truy cập của “dzogame.vn”, toàn bộ hay từng phần, thì biện pháp duy nhất của bạn là THÔI KHÔNG SỬ SỤNG trang tin này nữa.

8. Bồi thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho “dzogame.vn”, Dzogame, công ty mẹ, các chi nhánh hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới “dzogame.vn” hoặc nội dung chứa đựng trong phạm vi mọi kênh Internet được kết nối hoặc từ trang tin này.

9. Các Thỏa thuận khác

Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa “dzogame.vn”, Dzogame và bạn, và bản thỏa thuận này thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Trang tin có thể xét lại bản Thoả thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất kỳ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực cập nhật trên website. Bạn đồng ý xem xét lại bản Thoả thuận này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới “dzogame.vn”. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy. Nếu điều khoản bất kỳ của bản Thoả thuận này hoặc của mọi chính sách khác không có căn cứ hoặc không thể thực hiện được, thì phần nội dung đó cần được hiểu, theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu hiệu lực. Việc “dzogame.vn” không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của bản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ.

Bản Thoả thuận này là dành riêng cho Bạn và Bạn không thể chuyển các quyền của Bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhãn dịch vụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng tôi. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ “dzogame.vn” đều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng, không cấu thành sự chứng thực của “dzogame.vn” về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của “dzogame.vn” đối với người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết đó.