PC
Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Hãy cùng xem qua các thay đổi trên máy chủ PBE của Liên Minh Huyền Thoại ngày 23/2 hôm nay nhé.

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Cân bằng tướng

- Aatrox

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

(Nội tại): các kĩ năng của Aatrox làm đầy thanh Blood Well của hắn và mất đi khi ra khỏi giao tranh. Khi đầy thanh Blood Well, hắn đạt được trạng thái Blood Rush trong vòng 4 giây, chiến đấu với tướng địch sẽ luôn làm đầy thanh Blood Well cũng như giữ trạng thái Blood Rush.

[Blood Rush] Aatrox tăng thêm 25% sát thương vật lí cơ bản và [20%-50%] tốc độ đánh. Khi bị hạ gục, Aatrox sẽ hồi sinh sau 3 giây với 30% lượng máu. Việc hồi sinh chỉ được thực hiện 1 lần mỗi [180-120] giây.

Sức chứa của Blood Well giảm từ 105 xuống 100. Sức chứa gia tăng mỗi cấp giảm từ 45 xuống 0.

(Q):

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Tổn thất: [10% máu hiện tại] thành [Không tổn thất]

Sát thương thay đổi từ [70/115/160/205/250 (+60% AD cộng thêm)] thành [10/35/60/95/120 (+110% tổng AD)]

[Hiệu ứng mới] hồi ngay 20% Blood Well khi sử dụng

(W):

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

+ Blood Thirst

Máu hồi thay đổi từ [20/25/30/35/40 (+25% tổng AD] thành [30/45/60/75/90 (+5% máu đã mất)]

[Xóa bỏ] Không còn hồi gấp 3 lần khi dưới 50% máu

+ Blood Price

Tổn thất: [15/23.75/32.5/41.25/50 (+25% AD cộng thêm)] thành [Không tổn thất]

Sát thương thay đổi từ [60/95/130/165/200 (+100% AD cộng thêm)] thành [30/60/90/120/150 (+75% AD cộng thêm)]

[Hiệu ứng mới] hồi ngay 20% Blood Well khi xảy ra hiệu ứng Blood Price

(E):

Tổn thất: thay đổi từ 5% máu hiện tại thành 30 máu.

Sát thương thanh đổi từ [75/110/145/180/215 (+60% AP)(+60% AD cộng thêm)] thành [70/115/160/205/250 (+70% AD cộng thêm)]

Sát thương phép chuyển thành sát thương vật lí

Làm chậm 40% ở mọi cấp chuyển thành 30/35/40/45/50%

Thời gian làm chậm thay đổi từ 1.75/2/2.25/2.5/2.75 giây thành 2 giây ở mọi cấp

[Hiệu ứng mới] hồi ngay 20% Blood Well khi sử dụng

- Fizz

(Q):

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Tỉ lệ AP tăng từ 35% thành 55%

(W):

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Hiệu ứng chảy máu giảm từ 4 giây xuống 3 giây

Hiệu ứng đánh dấu tăng từ 4 giây lên 6 giây

- Kindred

Hệ thống đánh dấu săn mồi của Nội Tại được chỉnh sửa.

Thời gian đánh dấu giảm từ 5 phút xuống 3 phút

Thời gian hồi giảm từ 70 giây xuống 50 giây

Hệ thống đánh dấu quái rừng thay đổi. Cụ thể:

Tier 1 (0 - 2 điểm) Bãi Cua, Bãi Chim

Tier 2 (3 - 4 điểm) Chim, Người đá, Cóc, Sói

Tier 3 (5 - 6 marks) Rồng, Sứ giả, bùa xanh, bùa đỏ

Tier 4 (7+ marks) Baron, Rồng nghìn tuổi

Mới

Tier 1 (0 điểm) Bãi Cua

Tier 2 (1 - 3 điểm) Cua, Chim, Cóc

Tier 3 (4 - 7 marks) Sói, người đá, bùa xanh, bùa đỏ

Tier 4 (8+ marks) Sứ giả, Baron, rồng, rồng nghìn tuổi

- Leblanc

(Q):

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Sát thương lính tăng tư 40% lên 80%

Sát thương thay đổi từ [22/36/50/64/78 (+20% AP)] thành [44/72/100/128/156/ (+40% AP]

(W):

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Sát thương giảm từ [85/120/155/190/225 (+60% AP)] thành [40/65/90/115/140 (+30% AP)]

(R + W):

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Sát thương giảm từ [125/225/325 (+50% AP)] thành [60/120/180 (+50% AP)]

- Miss Fortune

(Q):

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

[Hủy bỏ] Tăng 50% sát thương viên đạn thứ 2 nếu viên đầu tiên kết liễu mục tiêu

- Quinn

(E):

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Hồi chiêu tăng từ 12/11/10/9/8 lên 15/13.5/12/10.5/9

Mana sử dụng tăng từ 50 thành 70 ở mọi cấp

- Ryze

(W):

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Thời gian khóa chân giảm từ 1s xuống 0.5s

- Talon:

(Q):

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Sát thương thay đổi từ 80/100/120/140/160 thành 60/85/110/135/160

(W):

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Thời gian hồi chiêu tăng từ 9s ở mọi cấp thành 11/10.5/10/9.5/9s

- Varus:

(Q):

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Thời gian hồi chiêu tăng từ 16/14/12/10/8s lên 20/18/16/14/12s

Tỉ lệ AD mức sát thương cao nhất giảm từ 165% xuống 150%

Thời gian hồi chiêu giảm đi 5s (ảnh hưởng bởi chỉ số thời gian hồi chiêu của Varus) nếu mũi tên trúng phải tướng địch có đánh dấu Blight (W) trên người

Cân bằng trang bị

- Gươm vô danh

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Sát thương tăng từ 25 lên 45

Tốc độ đánh giảm từ 40% xuống 25%

Hút máu tăng từ 10% lên 15%

Sát thương nhỏ nhất trên đòn đánh tăng từ 10 lên 15

[Kích hoạt] Sát thương thay đổi từ [10% lượng máu tối đa của kẻ thù thành sát thương vật lí] thành 100 sát thương phép

[Kích hoạt] Hủy bỏ hồi máu cho bản thân

- Khiên Doran

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Gía giảm từ 450 còn 400

Máu tăng từ 80 lên 100

Máu hồi thay đổi từ [6 máu mỗi 5s] thành [100% lượng máu hồi cơ bản]

[Mới] Nội tại duy nhất: Thêm 200% lượng hồi máu cơ bản trong 10s sau khi bị tấn công bởi tướng địch

[Mới] Nội tại: giây thêm 5 sát thương lên lính

[Xóa bỏ] Nội tại DUY NHẤT: khóa 8 sát thương từ các đòn đánh tay và kĩ năng đơn mục tiêu của tướng địch

- Aó choàng bóng tối

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Sát thương giảm từ 60 còn 55

Thời gian hồi Nội tại tăng từ 30s lên 45s

Thời gian sử dụng Nội tại giảm từ 10s xuống 5s

Trang phục và mẫu mắt mới

Dragon Sorceress Zyra (1350 RP)

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

https://www.youtube.com/watch?v=BGeoKHjabPg

Dragonslayer Xin Zhao (1350 RP)

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

https://www.youtube.com/watch?v=TfAOxFqpnBo

Gói đa sắc Dragonslayer Xin Zhao và Pantheon (290 RP)

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Eye of the Dragon Ward (640 RP)

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

Các biểu tượng mới

Cập nhật PBE LMHT: Ra mắt trang phục rồng của Zyra và Xin Xhao, Chỉnh sửa Aatrox, Leblanc

*Lưu ý: giá RP phía trên áp dụng tại server Bắc Mỹ.

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
Hot news
+
Xạ Điêu Tam Khúc Mobile - trò chơi trực tuyến miễn phí được yêu thích nhất Châu Á sắp về Việt Nam
Bạn đã từng tự hỏi một tựa game với sự kết hợp của ba tiểu thuyết nổi tiếng Xạ Điêu Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp và Ỷ Thiên Đồ Long Ký sẽ trông như thế nào chưa?
Cơ hội nhận Samsung Galaxy Z Flip 3 từ Dzogame khi đăng ký sớm Xạ Điêu Tam Khúc Mobile
Chỉ với một thao tác đơn giản là có cơ hội nhận quà, hãy sẵn sàng cho thời điểm game miễn phí được yêu thích nhất châu Á – Xạ Điêu Tam Khúc Mobile, đổ bộ Việt Nam.
Zenless Zone Zero – tựa game nhập vai mới cực kỳ thú vị từ miHoYo mở đăng ký kín
Khác với những dự đoán ban đầu, dự án game mới của miHoYo không phải là một game FPS.
Apex Legends Mobile chính thức ra mắt toàn cầu vào tuần sau
Như vậy sau rất nhiều thời gian chờ đợi, cuối cùng game thủ toàn thế giới sẽ được trải nghiệm phiên bản di động của một trong những game battle royale hot nhất thế giới.
Kỷ nguyên FIFA kết thúc sau gần 30 năm với FIFA 23
FIFA 23 là tựa game cuối cùng mà EA Sports phát hành với logo và thương hiệu của FIFA.
Lộ diện 2 gương mặt truyền thông đình đám của Chiến Giới 4D – Choáng ngợp trước TVC đậm chất “Đa Vũ Trụ”
Lộ diện 2 gương mặt truyền thông đình đám của Chiến Giới 4D – Choáng ngợp trước TVC đậm chất “Đa Vũ Trụ”
Xạ Điêu Tam Khúc Mobile - trò chơi trực tuyến miễn phí được yêu thích nhất Châu Á sắp về Việt Nam
Bạn đã từng tự hỏi một tựa game với sự kết hợp của ba tiểu thuyết nổi tiếng Xạ Điêu Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp và Ỷ Thiên Đồ Long Ký sẽ trông như thế nào chưa?
Cơ hội nhận Samsung Galaxy Z Flip 3 từ Dzogame khi đăng ký sớm Xạ Điêu Tam Khúc Mobile
Chỉ với một thao tác đơn giản là có cơ hội nhận quà, hãy sẵn sàng cho thời điểm game miễn phí được yêu thích nhất châu Á – Xạ Điêu Tam Khúc Mobile, đổ bộ Việt Nam.
Zenless Zone Zero – tựa game nhập vai mới cực kỳ thú vị từ miHoYo mở đăng ký kín
Khác với những dự đoán ban đầu, dự án game mới của miHoYo không phải là một game FPS.
Apex Legends Mobile chính thức ra mắt toàn cầu vào tuần sau
Như vậy sau rất nhiều thời gian chờ đợi, cuối cùng game thủ toàn thế giới sẽ được trải nghiệm phiên bản di động của một trong những game battle royale hot nhất thế giới.
Kỷ nguyên FIFA kết thúc sau gần 30 năm với FIFA 23
FIFA 23 là tựa game cuối cùng mà EA Sports phát hành với logo và thương hiệu của FIFA.
Lộ diện 2 gương mặt truyền thông đình đám của Chiến Giới 4D – Choáng ngợp trước TVC đậm chất “Đa Vũ Trụ”
Lộ diện 2 gương mặt truyền thông đình đám của Chiến Giới 4D – Choáng ngợp trước TVC đậm chất “Đa Vũ Trụ”

Cùng đến với những hình ảnh cosplay cực đẹp và nóng bỏng vừa mới được chúng tôi tổng hợp.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh cosplay chất lượng mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được trong tuần vừa qua nhé!

Cùng đến với những hình ảnh cosplay 3 môn phái Đào Hoa, Nga Mi và Dương Môn của thế giới Võ Lâm nhé!