PC
Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Hãy cùng điểm qua những thay đổi trên máy chủ PBE của LMHT ngày hôm nay nhé.

Trang phục mới

Chemtech Tryndamere (975 RP)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Loading the player ...

Biểu tượng mới

Hai biểu tượng bí ẩn vừa được ra mắt trên máy chủ pbe

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Cân bằng tướng

Kindred

Mark of the Kindred (Nội tại)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Không còn giúp Cừu tăng thêm một lượng sát thương trên đòn đánh tương đương với % máu hiện tại của mục tiêu

Giờ sẽ cường hóa tất cả các kĩ năng cơ bản khác của Kindred

Mỗi 4 cộng dồn, tầm bắn của đòn đánh thường, tầm sử dụng của Vũ Điệu Xạ Tiễn và Sợ Hãi Dâng Trào đều được tăng. Với 4 cộng dồn đầu tiên, sẽ tăng thêm 75 tầm, sau đó, cứ mỗi 4 cộng dồn lại tăng thêm 25.

Dance of Arrows (Q)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Không còn tăng sát thương cơ bản dựa trên số cộng dồn Đồng Nguyên Ấn

Giờ sẽ tăng 10/15/20/25/30% tốc độ đánh cho Kindred trong 4 giây hiệu lực, tăng thêm 5% với mỗi cộng dồn Đồng Nguyên Ấn

Tỉ lệ Sức mạnh Công kích : Thay đổi từ 20% Tổng Sức mạnh Công kích > 75% Sức mạnh Công kích Cộng thêm

Tốc độ nhảy cơ bản : tăng từ 400 lên 500

Wolf's Frenzy (W)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Giờ có thể điều Sói tới vị trí chỉ định trong tầm 500 đơn vị, trước khi Cừu thiết lập khu vực săn mồi. Sói có thể vượt tường với cách sử dụng này. Tầm này không tỉ lệ với cộng dồn Đồng Nguyên Ấn

Sói giờ sẽ gây sát thương phép thay vì sát thương vật lý

Sói sẽ gây thêm một lượng sát thương (cơ bản) tương đương 1.5% máu hiện tại của mục tiêu với mỗi đòn tấn công, tăng thêm 0.5% với mỗi cộng dồn Đồng Nguyên Ấn

Tỉ lệ Sức mạnh Công kích : 40% Tổng Sức mạnh Công kích >20% Sức mạnh Công kích Cộng thêm

Mounting Dread (E)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Loại sát thương của đòn tấn công từ Sói : Đổi từ sát thương vật lý > sát thương phép

Sát thương cơ bản : Giảm từ 40/75/110/145/180 > 40/60/80/100/120

Tốc độ bay của đòn tấn công từ Sói : Tăng từ 1600 > 2000

Tỉ lệ Sức mạnh Công kích : 20% Tổng Sức mạnh Công kích > 80% Sức mạnh Công kích Cộng thêm

Sát thương theo % Máu : Đổi từ 5% máu tối đa > 8% máu đã mất, tăng thêm 0.5% với mỗi cộng dồn Đồng Nguyên Ấn

Hàm Tử Thần : Sói tấn công chí mạng. gây thêm 50% sát thương lên những mục tiêu dưới 15% máu (tăng thêm 0.5% với mỗi 1% tỉ lệ chí mạng).

Maokai

Sap Magic (Nội tại)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Thay đổi thời gian hồi chiêu và số lượng máu hồi.

Thời gian hồi chiêu đổi từ [30/25/20 ở level 1/9/15] thành [30/25/20 ở level 1/6/11]

Lượng máu hồi thay đổi từ [10-130 + (4.5-10.5% máu tối đa )] thành [10-70 + (5-13.1% máu tối đa)]

CŨ: 10/30/50/70/90/110/130 +[4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5% máu tối đa] ở level 1/6/9/11/13/15/17.

MỚI: 10/20/30/40/50/60/70 + [5/6.35/7.7/9.05/10.4/11.75/13.1% máu tối đa] ở level 1/6/9/11/13/15/17.

Sapling Toss (E):

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Sát thương giảm từ [25/50/75/100/125 + 2% mỗi 100 AP] thành [25/45/65/85/105 + 1% mỗi 100 AP]

Điều chỉnh tốc độ di chuyển của mầm cây

Thời gian tồn tại thay đổi từ [30/40/50/60/70 giây] thành [30 giây + 2.5 giây mỗi 100 máu cộng thêm]

Rek'Sai

Lượng máu tăng mỗi cấp giảm từ 90 xuống 85

Fury of the Xer'Sai (Nội tại):

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Thanh nộ tăng thay đổi [tăng 5 mỗi đòn đánh, 10 mỗi kĩ năng trên mặt đất, 2.5 mỗi khi chịu đòn đánh] thành [tăng 25 nộ cho tất cả đòn đánh và dùng kĩ năng trên mặt đất]

Thời gian hồi máu giảm từ 5 giây xuống 3 giây

Gía trị hồi máu thay đổi từ (25 mỗi level) thành (5+10 mỗi level)

(Q):

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Queen's Wrath:

Sát thương tăng từ [15/25/35/44/55 (+ 20% ad cộng thêm)] thành [15/20/25/30/35 + (40% AD cộng thêm)].

Prey Seeker :

[mới] Giờ có thêm tỉ lệ [40% AD cộng thêm]

Sát thương thay đổi từ phép > vật lí

Un-burrow (W):

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Nay chỉ có thể hất tung một mục tiêu

[Mới] giờ khiến các đơn vị khác tránh xa khỏi Rek'sai 250 phạm vi

Thời gian hất tung thay đổi từ [0.5-1 giây dựa trên khoảng cách] thành [1 giây]

Thời gian kẻ địch miễn nhiễm hất tung thay đổi từ 10/9.5/9/8.5/8 giây thành 10 giây ở mọi cấp độ.

(E)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Furious Bite:

Sát thương thay đổi từ [80/90/100/110/120% AD] thành [50/60/70/80/90 + 85% AD cộng thêm]

Hủy bỏ cộng dồn sát thương theo thanh nộ

Tunnel:

Thời gian hồi chiêu giảm từ 26/24/22/20/18 thành 26/23/20/17/14

Hồi chiêu sau khi sử dụng thay đổi từ 10/9/8/7/6 thành 10/8/6/4/2

Void Rush (R) - làm lại!

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Phạm vi: 1500

Hồi chiêu: 100/80/60

Nội tại: Gây sát thương tướng địch sẽ đánh dấu chúng trong 5 giây tiếp theo

Kích hoạt: Rek'sai lao đến mục tiêu bị đánh dấu, gây 100/250/400 (+140% AD cộng thêm) thêm 20/25/30% máu đã mất của chúng.

Zac

Stretching Strikes (Q)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Sát thương thay đổi từ 40/60/80/100/120 thành 50/70/90/110/130

Elastic Slingshot (E)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Sát thương giảm từ 80/130/180/230/280 xuống 80/120/160/200/240

Zyra

Cây cối:

+ Máu của cây giảm từ 4 xuống 2

+ Thời gian sinh ra nhanh hơn

Rampant Growth (W)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

[Hủy bỏ] không còn tăng máu cho cây

[Mới] thời gian sinh ra nhanh hơn 10/20/30/40/50%

Stranglethorns (R)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

[Mới] tăng máu cho cây thêm 100/150/200%

Cân bằng trang bị

Abyssal Mask

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Đổi tên từ Abyssal Scepter (gậy đầu lâu)

Nâng cấp hình ảnh trang bị

Guardian Angel (giáp thiên thần)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Nâng cấp hình ảnh trang bị

Ninja Tabi (giày ninja)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Nội tại: giảm sát thương từ 12% xuống 10%

[Mới] nay còn giảm sát thương đối với hiệu ứng sát thương trên đòn đánh

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
Hot news
+
Game mobile chiến thuật đỉnh nhất châu Á Xạ Điêu Tam Khúc có đồ họa, cốt truyện và gameplay ra sao?
Đứng đầu danh sách trò chơi miễn phí hay nhất sau khi ra mắt tại ba thị trường lớn cùng 2 giải thưởng thường niên của Google Play, Xạ Điêu Tam Khúc Mobile đã khẳng định được vị trí của mình với cộng đồng game thủ Châu Á.
Naraka Bladepoint Mobile lộ diện, cho phép game thủ Việt đăng ký sớm từ bây giờ
Trang chủ của Naraka Bladepoint Mobile có hỗ trợ tiếng Việt giúp game thủ dễ dàng đăng ký sớm để trải nghiệm.
Huyền thoại game thủ thành Sinh Tử Môn tái xuất sau một thập kỷ
Sau 10 năm vắng bóng, huyền thoại game thủ thành Sinh Tử Môn bất ngờ được “tái sinh”, ra mắt cộng đồng game thủ Việt ngay trong tháng 05.2022.
Sau "Thiên Hạ Hữu Tình Nhân" Juky San hợp tác Jun Phạm trong bản phối nhạc phim nổi tiếng TVB
Bài hát là hồi ức về bộ phim kinh điển ‘Anh Hùng Xạ Điêu phiên bản 1983’ được phóng tác từ ca khúc chủ đề nổi tiếng một thời Thiết Huyết Đan Tâm.
Xạ Điêu Tam Khúc Mobile – Game thẻ bài đầu tiên tái hiện các nhân vật Kim Dung chân thật nhất
Có lẽ đội ngũ sản xuất của tựa game này đã tham khảo rất nhiều ý kiến từ cộng đồng yêu thích võ hiệp Kim Dung trong quá hình hoàn thiện tạo hình nhân vật.
Game đấu tướng Vương Giả Thiên Hạ Mobile tung teaser với nhiều phần thưởng hấp dẫn, đặc biệt Iphone 13 Promax
Với việc ra mắt trang teaser cực kỳ ấn tượng với hàng loạt phần quà giá trị như: Giftcode, Samsung Galaxy S22 và đặc biệt là Iphone 13 Promax. Tựa game đấu tướng PK cực sướng Vương Giả Thiên Hạ Mobile sẽ ra mắt game thủ Việt trong vài ngày tới đây.
Game mobile chiến thuật đỉnh nhất châu Á Xạ Điêu Tam Khúc có đồ họa, cốt truyện và gameplay ra sao?
Đứng đầu danh sách trò chơi miễn phí hay nhất sau khi ra mắt tại ba thị trường lớn cùng 2 giải thưởng thường niên của Google Play, Xạ Điêu Tam Khúc Mobile đã khẳng định được vị trí của mình với cộng đồng game thủ Châu Á.
Naraka Bladepoint Mobile lộ diện, cho phép game thủ Việt đăng ký sớm từ bây giờ
Trang chủ của Naraka Bladepoint Mobile có hỗ trợ tiếng Việt giúp game thủ dễ dàng đăng ký sớm để trải nghiệm.
Huyền thoại game thủ thành Sinh Tử Môn tái xuất sau một thập kỷ
Sau 10 năm vắng bóng, huyền thoại game thủ thành Sinh Tử Môn bất ngờ được “tái sinh”, ra mắt cộng đồng game thủ Việt ngay trong tháng 05.2022.
Sau "Thiên Hạ Hữu Tình Nhân" Juky San hợp tác Jun Phạm trong bản phối nhạc phim nổi tiếng TVB
Bài hát là hồi ức về bộ phim kinh điển ‘Anh Hùng Xạ Điêu phiên bản 1983’ được phóng tác từ ca khúc chủ đề nổi tiếng một thời Thiết Huyết Đan Tâm.
Xạ Điêu Tam Khúc Mobile – Game thẻ bài đầu tiên tái hiện các nhân vật Kim Dung chân thật nhất
Có lẽ đội ngũ sản xuất của tựa game này đã tham khảo rất nhiều ý kiến từ cộng đồng yêu thích võ hiệp Kim Dung trong quá hình hoàn thiện tạo hình nhân vật.
Game đấu tướng Vương Giả Thiên Hạ Mobile tung teaser với nhiều phần thưởng hấp dẫn, đặc biệt Iphone 13 Promax
Với việc ra mắt trang teaser cực kỳ ấn tượng với hàng loạt phần quà giá trị như: Giftcode, Samsung Galaxy S22 và đặc biệt là Iphone 13 Promax. Tựa game đấu tướng PK cực sướng Vương Giả Thiên Hạ Mobile sẽ ra mắt game thủ Việt trong vài ngày tới đây.

Cùng đến với những hình ảnh cosplay cực đẹp và nóng bỏng vừa mới được chúng tôi tổng hợp.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh cosplay chất lượng mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được trong tuần vừa qua nhé!

Cùng đến với những hình ảnh cosplay 3 môn phái Đào Hoa, Nga Mi và Dương Môn của thế giới Võ Lâm nhé!