PC
Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Hãy cùng điểm qua những thay đổi trên máy chủ PBE của LMHT ngày hôm nay nhé.

Trang phục mới

Chemtech Tryndamere (975 RP)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Loading the player ...

Biểu tượng mới

Hai biểu tượng bí ẩn vừa được ra mắt trên máy chủ pbe

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Cân bằng tướng

Kindred

Mark of the Kindred (Nội tại)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Không còn giúp Cừu tăng thêm một lượng sát thương trên đòn đánh tương đương với % máu hiện tại của mục tiêu

Giờ sẽ cường hóa tất cả các kĩ năng cơ bản khác của Kindred

Mỗi 4 cộng dồn, tầm bắn của đòn đánh thường, tầm sử dụng của Vũ Điệu Xạ Tiễn và Sợ Hãi Dâng Trào đều được tăng. Với 4 cộng dồn đầu tiên, sẽ tăng thêm 75 tầm, sau đó, cứ mỗi 4 cộng dồn lại tăng thêm 25.

Dance of Arrows (Q)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Không còn tăng sát thương cơ bản dựa trên số cộng dồn Đồng Nguyên Ấn

Giờ sẽ tăng 10/15/20/25/30% tốc độ đánh cho Kindred trong 4 giây hiệu lực, tăng thêm 5% với mỗi cộng dồn Đồng Nguyên Ấn

Tỉ lệ Sức mạnh Công kích : Thay đổi từ 20% Tổng Sức mạnh Công kích > 75% Sức mạnh Công kích Cộng thêm

Tốc độ nhảy cơ bản : tăng từ 400 lên 500

Wolf's Frenzy (W)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Giờ có thể điều Sói tới vị trí chỉ định trong tầm 500 đơn vị, trước khi Cừu thiết lập khu vực săn mồi. Sói có thể vượt tường với cách sử dụng này. Tầm này không tỉ lệ với cộng dồn Đồng Nguyên Ấn

Sói giờ sẽ gây sát thương phép thay vì sát thương vật lý

Sói sẽ gây thêm một lượng sát thương (cơ bản) tương đương 1.5% máu hiện tại của mục tiêu với mỗi đòn tấn công, tăng thêm 0.5% với mỗi cộng dồn Đồng Nguyên Ấn

Tỉ lệ Sức mạnh Công kích : 40% Tổng Sức mạnh Công kích >20% Sức mạnh Công kích Cộng thêm

Mounting Dread (E)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Loại sát thương của đòn tấn công từ Sói : Đổi từ sát thương vật lý > sát thương phép

Sát thương cơ bản : Giảm từ 40/75/110/145/180 > 40/60/80/100/120

Tốc độ bay của đòn tấn công từ Sói : Tăng từ 1600 > 2000

Tỉ lệ Sức mạnh Công kích : 20% Tổng Sức mạnh Công kích > 80% Sức mạnh Công kích Cộng thêm

Sát thương theo % Máu : Đổi từ 5% máu tối đa > 8% máu đã mất, tăng thêm 0.5% với mỗi cộng dồn Đồng Nguyên Ấn

Hàm Tử Thần : Sói tấn công chí mạng. gây thêm 50% sát thương lên những mục tiêu dưới 15% máu (tăng thêm 0.5% với mỗi 1% tỉ lệ chí mạng).

Maokai

Sap Magic (Nội tại)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Thay đổi thời gian hồi chiêu và số lượng máu hồi.

Thời gian hồi chiêu đổi từ [30/25/20 ở level 1/9/15] thành [30/25/20 ở level 1/6/11]

Lượng máu hồi thay đổi từ [10-130 + (4.5-10.5% máu tối đa )] thành [10-70 + (5-13.1% máu tối đa)]

CŨ: 10/30/50/70/90/110/130 +[4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5% máu tối đa] ở level 1/6/9/11/13/15/17.

MỚI: 10/20/30/40/50/60/70 + [5/6.35/7.7/9.05/10.4/11.75/13.1% máu tối đa] ở level 1/6/9/11/13/15/17.

Sapling Toss (E):

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Sát thương giảm từ [25/50/75/100/125 + 2% mỗi 100 AP] thành [25/45/65/85/105 + 1% mỗi 100 AP]

Điều chỉnh tốc độ di chuyển của mầm cây

Thời gian tồn tại thay đổi từ [30/40/50/60/70 giây] thành [30 giây + 2.5 giây mỗi 100 máu cộng thêm]

Rek'Sai

Lượng máu tăng mỗi cấp giảm từ 90 xuống 85

Fury of the Xer'Sai (Nội tại):

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Thanh nộ tăng thay đổi [tăng 5 mỗi đòn đánh, 10 mỗi kĩ năng trên mặt đất, 2.5 mỗi khi chịu đòn đánh] thành [tăng 25 nộ cho tất cả đòn đánh và dùng kĩ năng trên mặt đất]

Thời gian hồi máu giảm từ 5 giây xuống 3 giây

Gía trị hồi máu thay đổi từ (25 mỗi level) thành (5+10 mỗi level)

(Q):

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Queen's Wrath:

Sát thương tăng từ [15/25/35/44/55 (+ 20% ad cộng thêm)] thành [15/20/25/30/35 + (40% AD cộng thêm)].

Prey Seeker :

[mới] Giờ có thêm tỉ lệ [40% AD cộng thêm]

Sát thương thay đổi từ phép > vật lí

Un-burrow (W):

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Nay chỉ có thể hất tung một mục tiêu

[Mới] giờ khiến các đơn vị khác tránh xa khỏi Rek'sai 250 phạm vi

Thời gian hất tung thay đổi từ [0.5-1 giây dựa trên khoảng cách] thành [1 giây]

Thời gian kẻ địch miễn nhiễm hất tung thay đổi từ 10/9.5/9/8.5/8 giây thành 10 giây ở mọi cấp độ.

(E)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Furious Bite:

Sát thương thay đổi từ [80/90/100/110/120% AD] thành [50/60/70/80/90 + 85% AD cộng thêm]

Hủy bỏ cộng dồn sát thương theo thanh nộ

Tunnel:

Thời gian hồi chiêu giảm từ 26/24/22/20/18 thành 26/23/20/17/14

Hồi chiêu sau khi sử dụng thay đổi từ 10/9/8/7/6 thành 10/8/6/4/2

Void Rush (R) - làm lại!

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Phạm vi: 1500

Hồi chiêu: 100/80/60

Nội tại: Gây sát thương tướng địch sẽ đánh dấu chúng trong 5 giây tiếp theo

Kích hoạt: Rek'sai lao đến mục tiêu bị đánh dấu, gây 100/250/400 (+140% AD cộng thêm) thêm 20/25/30% máu đã mất của chúng.

Zac

Stretching Strikes (Q)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Sát thương thay đổi từ 40/60/80/100/120 thành 50/70/90/110/130

Elastic Slingshot (E)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Sát thương giảm từ 80/130/180/230/280 xuống 80/120/160/200/240

Zyra

Cây cối:

+ Máu của cây giảm từ 4 xuống 2

+ Thời gian sinh ra nhanh hơn

Rampant Growth (W)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

[Hủy bỏ] không còn tăng máu cho cây

[Mới] thời gian sinh ra nhanh hơn 10/20/30/40/50%

Stranglethorns (R)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

[Mới] tăng máu cho cây thêm 100/150/200%

Cân bằng trang bị

Abyssal Mask

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Đổi tên từ Abyssal Scepter (gậy đầu lâu)

Nâng cấp hình ảnh trang bị

Guardian Angel (giáp thiên thần)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Nâng cấp hình ảnh trang bị

Ninja Tabi (giày ninja)

Điểm tin PBE LMHT 18/5: Chỉnh sửa bộ kĩ năng Kindred, Rek'sai, giảm sức mạnh Zac, Maokai

Nội tại: giảm sát thương từ 12% xuống 10%

[Mới] nay còn giảm sát thương đối với hiệu ứng sát thương trên đòn đánh

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
Hot news
+
Tổng hợp game mobile hay vừa mới ra mắt tuần vừa qua
Những tựa game di động đáng chú ý vừa mới ra mắt, thích hợp cho các bạn giải trí mùa dịch.
Legendary Hoplite – Game thần thoại Hy Lạp do người Việt phát triển
Một tựa game thuộc thể loại thủ thành kết hợp nhập vai hành động dành cho PC và Nintendo Swich.
Hiker Games quyết tâm thực hiện dự án 300475, lựa chọn phát triển trên Unreal Engine
Tuy hiện tại tình hình gọi vốn vẫn chưa đạt được quá nhiều sự ủng hộ nhưng Hiker Games vẫn đang tập trung phát triển dự án game của mình.
Cloud Song VNG: Bất cứ ai cũng có thể thoải mái luyện cấp, thăng tiến mỗi ngày
Nói như vậy bởi bất cứ hoạt động nào trong Cloud Song VNG cũng đều ẩn chứa kho quà đồ sộ, giúp người chơi bỏ túi nhiều vật phẩm giá trị. Hay cả sự hồi hộp triệu hồi Pet với cơ chế gacha cũng làm mang đến điều thú vị và phấn khích không kém.
Cửu Long Tranh Bá cập nhật khủng, ai sẽ là người sở hữu vũ khí mạnh nhất hiện nay?
Cơ hội săn được những nguyên liệu cao cấp để chế tạo vũ khí mạnh nhất hiện nay của game tại bản đồ mới vừa ra mắt trong Cửu Long Tranh Bá.
Dzogame tặng 500 Giftcode game Đế Vương Tam Quốc
Ngày hôm nay, Đế Vương Tam Quốc chính thức ra mắt, nhân dịp này, NPH Funtap xin gửi tặng quý độc giả Dzogame 500 Giftcode với nhiều quà tặng hấp dẫn.
Tổng hợp game mobile hay vừa mới ra mắt tuần vừa qua
Những tựa game di động đáng chú ý vừa mới ra mắt, thích hợp cho các bạn giải trí mùa dịch.
Legendary Hoplite – Game thần thoại Hy Lạp do người Việt phát triển
Một tựa game thuộc thể loại thủ thành kết hợp nhập vai hành động dành cho PC và Nintendo Swich.
Hiker Games quyết tâm thực hiện dự án 300475, lựa chọn phát triển trên Unreal Engine
Tuy hiện tại tình hình gọi vốn vẫn chưa đạt được quá nhiều sự ủng hộ nhưng Hiker Games vẫn đang tập trung phát triển dự án game của mình.
Cloud Song VNG: Bất cứ ai cũng có thể thoải mái luyện cấp, thăng tiến mỗi ngày
Nói như vậy bởi bất cứ hoạt động nào trong Cloud Song VNG cũng đều ẩn chứa kho quà đồ sộ, giúp người chơi bỏ túi nhiều vật phẩm giá trị. Hay cả sự hồi hộp triệu hồi Pet với cơ chế gacha cũng làm mang đến điều thú vị và phấn khích không kém.
Cửu Long Tranh Bá cập nhật khủng, ai sẽ là người sở hữu vũ khí mạnh nhất hiện nay?
Cơ hội săn được những nguyên liệu cao cấp để chế tạo vũ khí mạnh nhất hiện nay của game tại bản đồ mới vừa ra mắt trong Cửu Long Tranh Bá.
Dzogame tặng 500 Giftcode game Đế Vương Tam Quốc
Ngày hôm nay, Đế Vương Tam Quốc chính thức ra mắt, nhân dịp này, NPH Funtap xin gửi tặng quý độc giả Dzogame 500 Giftcode với nhiều quà tặng hấp dẫn.

Cùng đến với những hình ảnh cosplay cực đẹp và nóng bỏng vừa mới được chúng tôi tổng hợp.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh cosplay chất lượng mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được trong tuần vừa qua nhé!

Cùng đến với những hình ảnh cosplay 3 môn phái Đào Hoa, Nga Mi và Dương Môn của thế giới Võ Lâm nhé!