PC
Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

Hãy cùng xem qua những thay đổi trên máy chủ PBE của tựa game LMTH ngày hôm nay nhé.

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

1. Gói đa sắc

- Gói đa sắc Graves Tiệc Bể Bơi

Loading the player ...

- Gói đa sắc Fiora Tiệc Bể Bơi

Loading the player ...

- Gói đa sắc Lulu Tiệc Bể Bơi

Loading the player ...

2. Cân bằng tướng

Alistar

Unbreakable Will (R):

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

Tỉ lệ giảm sát thương thay đổi thành 55/65/75%

VS Máy chủ chính thức: từ 50/60/70 lên 55/65/75%

VS Máy chủ PBE: từ 60/65/70 lên 55/65/75

Thời gian hiệu lực được hoàn trả. 7s ở mọi cấp từ 7/8/9s.

Caitlyn

Tốc độ đánh tăng mỗi cấp giảm từ 4 xuống 2.

Fiora

Duelist's Dance (Nội tại):

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

Tốc độ di chuyển giảm từ 20/30/40/50% xuống 15/20/25/30%.

Grand Challenge (R):

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

Không còn cộng thêm tốc độ di chuyển khi đứng trong khu vực chiêu cuối.

Garen

Courage (W):

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

[Mới] Giảm sát thương gánh chịu đi 50/60/70/80/90% và cộng thêm 50% kháng hiệu ứng trong 0.75s đầu tiên. Trong thời gian hiệu lực còn lại, giảm sát thương gánh chịu đi 30%.

Judgment (E):

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

tổng tỉ lệ sát thương tăng từ  34/35/36/37/38% lên 36/37/38/39/40%

Kayn

Reaping Slash (Q):

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

Sát thương lên quái rừng giảm từ 70 xuống 55

Shadow Step (E):

Tổng độ sâu của bức tường đi vào giảm từ 750 xuống 550.

Phạm vi cảnh báo cho kẻ thù khi Kayn đang ở trong bức tường tăng từ 1000 lên 1250 phạm vi.

Rammus

Defensive Ball Curl (W):

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

Phần trăm làm chậm bản thân giảm từ 60% xuống 30%.

Singed

Slipstream (Nội tại):

Loading the player ...

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

Tốc độ di chuyển giảm từ 25% xuống 20%/

[Lưu ý: Singed đã có những thay đổi trước đó trong máy chủ PBE]

Taric

Starlight's Touch (Q):

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

Mana sử dụng thay đổi từ 60/80/100/120/140 thành 70/80/90/100/110

Thời gian hồi chiêu nay thành 3s (thời gian sạc điểm không đổi)

Tổng số lần sạc thay đổi từ 3 thành 1/2/3/4/5 theo cấp kĩ năng.

Lượng máu cơ bản mỗi điểm sạc thay đổi từ [20/30/40/50/60] thành [30].

Lượng máu tỉ lệ với mỗi điểm sạc thay đổi từ [1.5% máu cộng thêm] thành [1% tổng lượng máu].

Nội tại cường hóa đòn đánh thay đổi từ [giảm thời gian sạc đi X giây] thành [đòn đánh cường hóa từ nội tại tăng 1 điểm sạc Q]

3. Cân bằng trang bị

Đồng xu cổ đại

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

Phần thưởng nhiệm vụ thay đổi từ [Thêm 1 điểm kĩ năng] thành [tướng đồng minh di chuyển về hướng bạn được tăng thêm 8% tốc độ di chuyển]

[Mới] Bramble Vest

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

Nâng cấp thành Giáp Gai

Tổng giá thành: 900g.

Nguyên liệu: [Áo vải + Áo vải + 300G]

Chỉ số và hiệu ứng:

+35 Giáp.

Nội tại duy nhất - Thorns: Khi bị tấn công bằng đòn đánh cơ bản, phản lại 25 sát thương phép và gây hiệu ứng vết thương sâu cho kẻ tấn công trong 1s.

[Làm lại] Giáp Gai

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

Tổng giá thành: 2900g

Nâng cấp từ [Bramble Vest + Hồng Ngọc + Giáp Cai Ngục + 600G]

Chỉ số và hiệu ứng:

+250 Máu

+75 Giáp

Nội tại duy nhất - Thorns: Khi bị tấn công bằng đòn đánh cơ bản, phản lại sát thương phép bằng với 25 + 10% giáp cộng thêm và gây hiệu ứng vết thương sâu cho kẻ tấn công trong 1s.

Nội tại duy nhất - Cold Steel: Khi bị tấn công bằng đòn đánh thường, giảm tốc độ đánh của kẻ ra đòn đi 15% trong 1s.

Dạ Kiếm Draktharr

[Trang bị này đã có vài chỉnh sửa trước đó trên máy chủ PBE.]

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

STVL: 60.

Nội tại duy nhất - Nightstalker:

Sát thương thay đổi thành 150-210, tùy theo level.

VS Máy chủ chính thức: từ [75+200% sát lực] thành 150-210 tùy theo level.

VS Máy chủ PBE: Từ 150 thành 125-210 tùy theo level.

Thời gian nội tại sau khi bị nhìn thấy tăng từ 4s thành 5s.

Áo choàng bóng tối

[Trang bị này đã có vài chỉnh sửa trước đó trên máy chủ PBE.]

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

Tổng giá thành giảm xuống 2900

VS Máy chủ chính thức: từ 3100 xuống 2900

VS Máy chủ PBE: từ 3000 xuống  2900

Máu tăng từ 250 lên 300

Dao đạo tặc

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

[Trang bị này đã có vài chỉnh sửa trước đó trên máy chủ PBE.]

Nội tai duy nhất đổi tên thành Headhunter.

Dao hung tàn

 [Trang bị này đã có vài chỉnh sửa trước đó trên máy chủ PBE.]

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

Nội tại duy nhất cộng thêm sát lực được đổi tên thành Headhunter.

Dao điện Statikk

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

Tốc độ đánh giảm từ 35% xuống 30%

Không còn gây thêm 65% sát thương lên lính.

Kiếm ma Youmuu

[Trang bị này đã có vài chỉnh sửa trước đó trên máy chủ PBE.]

Điểm tin PBE LMHT: Chỉnh sửa loạt trang bị Sát lực, tăng sức mạnh Garen, giảm sức mạnh Fiora.

STVL được hoàn trả -  trở về 60 từ 55.

Nội tại duy nhất tăng tốc độ đánh được hoàn trả. Trở về [40% giảm dần theo thời gian] từ [20%].

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
+

DZO CHƠI

TOP GAME