PC
Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Hãy cùng xem qua những thay đổi trên máy chủ thử nghiệm PBE của LMHT ngày hôm nay.

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

1. Ra mắt tướng mới Zoe

Thông tin chi tiết bộ kĩ năng tướng mới Zoe Bậc Thầy Biến Ảo, bạn đọc có thể tham khảo tại bài viết trước của Playpark.

2. Trang phục mới

Nhóm trang phục Siêu Phẩm tiếp tục được ra mắt với 3 vị tướng hoàn toàn mới - Vi, Jhin, Vayne.

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

PROJECT: Jhin (Jhin Siêu Phẩm) - 1350 RP

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Loading the player ...

PROJECT: Vayne (Vayne Siêu Phẩm) - 1820 RP

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Loading the player ...

PROJECT: Vi (Vi Siêu Phẩm) - 1350 RP

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

- Các trang phục siêu phẩm sẽ bao gồm:

  • Hình ảnh hoàn toàn mới, được thiết kế theo phong cách robot.

  • Hiệu ứng đòn đánh được thay đổi.

  • Hiệu ứng âm thanh được nâng cấp cho mọi kĩ năng.

  • Hiệu ứng biến về hoàn toàn mới.

3. Biểu tượng mới

Ngoài các biểu tượng nhóm siêu phẩm vừa ra mắt, trang phục Cassiopeia Bất Diệt cũng có riêng một biểu tượng.

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Cùng với đó là hai biểu tượng Poro mới:

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

4. Biểu tượng cảm xúc mới

Một vài biểu tượng cảm xúc mới vừa được thêm vào máy chủ thử nghiệm.

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

5. Chế độ chơi mới

Chế độ chơi - Siêu phẩm hoàn toàn mới vừa được thử nghiệm trên PBE sáng nay.

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

- Thông tin chi tiết:

  • Số người chơi: 3vs3

  • Bản đồ: Substructure 43

  • Điều kiện thắng: đạt 50 điểm trước đối thủ. Phá hủy trạm Bot và giành lấy các mảnh cường hóa để tăng sức mạnh cho đồng đội và quét sạch kẻ địch.

Loading the player ...

6. Tính năng xem trang phục sở hữu

Tính năng xem các trang phục đã sở hữu sẽ ra mắt trong bản cập nhật kế tiếp. Với tính năng này, người chơi có thể xem được tất cả những trang phục mình đã sở hữu. Các trang phục được phân theo tên tướng, nhóm trang phục và loại trang phục.

Điểm tin PBE LMHT: Ra mắt loạt trang phục Siêu phẩm Vi, Jhin, Vayne

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
+

DZO CHƠI

TOP GAME