PC
LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

Hãy cùng điểm qua những thay đổi trên máy chủ PBE của LMHT ngày hôm nay 3/5.

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

 • Trang phục tướng mới

Pulsefire Caitlyn (1820 RP)

Trang phục Pulsefire Caitlyn sẽ có giá 1820 RP (theo giá Bắc Mỹ) và được xếp vào loại trang phục Huyền Thoại. Bao gồm làm mới hoàn toàn về trang phục, vũ khí, hiệu ứng đòn đánh, hiệu ứng biến về và animation của tướng.

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng RammusLMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

 LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

Loading the player ...
 • Nâng cấp trang phục Ezreal Vũ Khí Tối Thượng

Trang phục Pulsefire Ezreal ra mắt từ năm 2012, nay đã được nâng cấp về mặt hình ảnh, hiệu ứng đòn đánh, các điệu nhảy và hiệu ứng biến về.

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

Loading the player ...
 • Biểu tượng mới

Bằng việc sở hữu các trang phục mới ở trên, người chơi sẽ tự động được tặng kèm các biểu tượng tương ứng sau.

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

 • Mẫu mắt mới

Pulsefire Ward (640 RP)

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

Loading the player ...
 • Gói đa sắc mới

Brolaf

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

Rengar thợ săn

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

 • Chỉnh sửa cân bằng tướng

- Ivern

+ Tốc độ di chuyển cơ bản: giảm từ 330 xuống 325

+ Friend of the Forest (Nội tại) Máu và mana mất khi đặt vườn cây tăng. Cụ thể:

Máu mất tăng từ [145-80] lên [204-380]

Mana mất tăng từ [135-67] lên [158-140]

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

- Rakan

Gleaming Quill (Q): phạm vi chiêu thức tăng thêm 100

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

Grand Entrance (W): Sát thương tăng từ 70/110/150/190/230 lên 70/115/160/205/250

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

Battle Dance (E): lượng khiên giảm từ 50/85/120/155/190 xuống 50/75/100/125/150

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

- Rammus

Spiked Shell (Passive) - làm lại.

 • [Hủy bỏ] Không còn cho 25% sát thương vật lí theo lượnggiáp

 • [Mới] Rammus gây thêm 8-20 (+10% Giáp) sát thương phép với các đòn đánh thường

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

Powerball (Q):

 • Lượng tốc độ di chuyển cộng thêm lớn nhất thay đổi từ 155% thành 145+5% mỗi cấp

 • Thời gian hiệu lực giảm từ 7 xuống 6 giây

 • Điều chỉnh phạm vi va chạm thích hợp hơn

 • Sát thương giảm từ 100/150/200/250/300 (+100% AP) xuống 100/135/170/205/240 (+60% AP)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 16/14.5/132/11.5/10 xuống 16/13.5/11/8.5/6 giây

 • Làm chậm tăng từ 20/25/30/35/40% lên 40/50/60/70/80%

 • Thời gian làm chậm giảm từ 2 xuống 1 giây

 • Kĩ năng này nay có thể bị hủy bởi các hiệu ứng khống chế cứng

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

Defensive Ball Curl (W):

 • Giáp và kháng phép cộng thêm thay đổi từ 40/60/80/100/120 thành [20 + 50/55/60/65/70%]

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 14 xuống 6 giây

 • [Mới] Rammus bị làm chậm 60% trong thời gian hiệu lực

 • [Mới] Có thể hủy chiêu sớm

 • [Mới] Trong thời gian hiệu lực, các đòn đánh nội tại tăng gây sát thương 150% cũng như gây phản sát thương cho các kẻ thù tấn công Rammus bằng đòn đánh thường

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

Frenzying Taunt (E)

 • Đổi tên kĩ năng từ Puncturing Taunt thành Frenzying Taunt

 • [Mới] Sử dụng kĩ năng này cho Rammus thêm 20/25/30/35/40% tốc độ đánh trong thời gian hiệu lực

 • [Mới] Sử dụng các kĩ năng khác của Rammus ngay lập tức làm mới thời gian hiệu lực này

 • [Hủy bỏ] Không còn gây giảm giáp kẻ thù

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

Tremors (R)

 • Sát thương giảm từ 65/130/195 (+30% AP) xuống 40/80/120 (+20% AP)

 • [Mới] Kẻ thù trong phạm vi bị làm chậm 8/10/12% trong 1.5 giây. Có thể cộng dồn 8 lần

 • [Mới] Gây sát thương gấp đôi lên công trình

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

- Sejuani

Winter's Wrath (W): thời gian hồi chiêu tăng từ 9/8/7/6/5 lên 10/9/8/7/6 giây

LMHT - Cập nhật PBE 3/5: Nâng cấp trang phục Ezreal tối thượng, Chỉnh sửa bộ kĩ năng Rammus

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
+

DZO CHƠI

TOP GAME