PC
LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu
05/06/2018 13:30:00

Thời gian tồn tại của phần lớn các kỹ năng tạo giáp bị rút ngắn lại.

CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu

  • STVL gia tăng mỗi cấp giảm từ 3.11 xuống 2.5.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu Mắt Bão (E)

  • Thời gian tồn tại của lớp giáp giảm từ 5 giây xuống (giảm dần hiệu lực trong vòng 5 giây).

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu Linh Giáp (E)

  • Thời gian tồn tại của lớp giáp giảm từ 4 xuống 2.5 giây.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu Giúp Nào Pix! (E)

  • Thời gian tồn tại của lớp giáp giảm từ 6 xuống 2.5 giây.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu Lệnh: Bảo Vệ (E)

  • Thời gian tồn tại của lớp giáp giảm từ 4 xuống 2.5 giây.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu

  • STVL tăng từ 56 lên 58.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu Phi Thạch (Q)

  • Sát thương gây lên tướng địch giảm từ (60% với những viên đá sau) xuống (40% với những viên đá sau).

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu Tấm Thảm Bất Ổn (E)

  • Sát thương kích hoạt khi kẻ địch lướt, đẩy hoặc bị kéo qua Tấm Thảm Bất Ổn thay đổi từ [35/45/55/65/75 (+0.2 SMPT)] thành 50/60/70/80/90 (+0.3 SMPT)].

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu

  • STVL tăng từ 60 lên 63.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu Chùy Gai Malmortius

  • Nội tại DUY NHẤT – Bảo Hiểm Ma Pháp: Thời gian tồn tại của lớp giáp tăng từ 3 lên 5 giây.
Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
+

DZO CHƠI

TOP GAME