PC
LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ
11/07/2018 15:30:00

Vayne, Corki và Sivir được buff để gia tăng khả năng khắc chế các tướng Đỡ Đòn…

Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 8.14. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.

1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ Vụ Nổ Độc Hại (Q)

 • Tỉ lệ SMPT tăng từ 70% lên 80%.
 • Tổng sát thương tăng từ 75/120/165/210/255 lên 75/125/175/225/275.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ Súng Máy (E)

 • Tổng sát thương thay đổi từ 80/140/200/260/320 to 120/160/220/260/320
 • Khả năng trừ giáp và kháng phép của kẻ địch tăng từ 4/8/12/16/20 lên 8/11/14/17/20.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ

 • Lượng máu gia tăng mỗi cấp tăng từ 85 lên 93.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ Cơn Cuồng Nộ Sa Mạc (R)

 • Lượng máu tối đa khi cường hóa tăng từ 300/450/600 lên 300/500/700.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ Zonia Hộ Mệnh (W)

 • Sát thương tăng từ 50/75/100/125/150 lên 60/85/110/135/160.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ Rakan

 • Lượng máu gia tăng mỗi cấp giảm từ 85 xuống 77.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ Nữ Hoàng Phẫn Nộ (Q – Trồi Lên)

 • Tỉ lệ SMCK tăng từ 40% lên 50%.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ Săn Mồi (Q – Độn Thổ)

 • Tỉ lệ SMCK tăng từ 40% lên 50%.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ Tốc Hành Hư Không (R)

 • Tỉ lệ SMCK tăng từ 185% lên 200%.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ Băng Giá Vĩnh Cửu (E)

 • Sát thương khi kích hoạt giảm từ 30/45/60/75/90 xuống 20/35/50/65/8.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ Hàm Ngục Hàn Băng (R)

 • Khả năng làm chậm của cơn bão giảm từ 80% xuống 45%.
 • Thời gian duy trì hiệu ứng làm chậm của cơn bão giảm từ 3 xuống 2 giây.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ Cú Nện Tàn Khốc (Q)

 • Sát thương tối thiểu tăng từ 30/48/65/83/100 lên 30/50/70/90/110.
 • Sát thương tối đa tăng từ 90/143/195/248/300 lên 90/150/210/270/330.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu  Ném Boomerang (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 9 xuống 7 giây mọi cấp.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ

 • Lượng máu gia tăng mỗi cấp giảm từ 90 xuống 82.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ Mũi Tên Bạc (W)

 • Sát thương chuẩn cộng thêm tăng từ [4/6/8/10/12% lượng máu tối đa của mục tiêu] lên [4/6.5/9/11.5/14% lượng máu tối đa của mục tiêu].

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu LMHT: Cập nhật tin tức ngày 11/7 – Tín hiệu mừng cho Xạ Thủ Phân Hạch Plasma (Q)

 • Tỉ lệ SMPT tăng từ 60% lên 80%.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu  Mặt Nạ Đọa Đày Liandry

 • Nội tại DUY NHẤT:
  • Sát thương phép cộng thêm tăng từ [1% lượng máu tối đa của mục tiêu] lên [1.5% lượng máu tối đa của mục tiêu]
   • Sát thương đốt vẫn là 2% lượng máu tối đa của mục tiêu

2/ BIỂU CẢM MỚI

Loading the player ...

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
+

DZO CHƠI

TOP GAME