PC
LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay
22/05/2018 15:30:00

Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 8.11. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.

1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG, TRANG BỊ VÀ NGỌC TÁI TỔ HỢP

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay

 • STVL hoàn trả từ 68 về 70.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay Pyke

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay Quà của Kẻ Chết Đuối (Nội tại)

 • Cập nhật mô tả cho biết cụ thể lượng máu/SMCK tương tác lẫn nhau.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay Tử Thần Đáy Sâu (R)

 • SMCK cộng thêm giảm từ 140% xuống 60%.
 • Sát thương tăng từ (185 – 620) lên (190 – 655).
  • Sát thương tôi đa, tăng tiến theo cấp độ: 190/240/290/340/390/440/475/510/545/580/615/635/655

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay Phi Thạch (Q)

 • (Loại bỏ) Quăng đá trên vùng Đất Biến Đổi không còn hồi lại năng lượng.
 • (Hiệu ứng mới) Quăng đá trên vùng Đất Biến Đổi giờ chỉ hồi lại duy nhất 1 năng lượng.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay

 • STVL hoàn trả từ 67 về 69.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay Phù Phép: Thần Vọng

 • SMPT tăng từ 60 lên 70.
 • Công thức mới: Sách Quỷ + Lam Ngọc + Trang bị Đi rừng + 375 Vàng.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay Vương Miện Shrelya

 • Công thức mới: Hỏa Ngọc + Linh Hồn Lạc Lõng + Bùa Tiên + 475 Vàng.
 • Tổng tiền tăng từ 2100 lên 2250 Vàng.
 • (Mới) Giờ +100% khả năng hồi năng lượng gốc.
 • Nội tại DUY NHẤT: Tốc độ di chuyển giảm từ 8% xuống 5%.
 • Kích hoạt DUY NHẤT: Thời gian hồi lại tăng từ 60 lên 90 giây.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay Ngọc Siêu Cấp Bước Chân Thần Tốc (hệ Chuẩn Xác)

 • Hiệu ứng hồi phục trên tướng đánh xa với lính giảm từ 30% xuống 20%.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay Ngọc Máy Dọn Lính (hệ Cảm Hứng)

 • Hoàn trả lại tất cả những thay đổi trước đó.

2/ KHÁC

Cập nhật Splash Art mới

Dark Waters Diana

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay

Dark Waters Vladimir

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay

Biểu tượng eSports mới

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay

Gói Đa Sắc mới – Sand Wraith Pyke

Loading the player ...

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
+

DZO CHƠI

TOP GAME