PC
LMHT: Cập nhật tin tức ngày 31/10 – LeBlanc và Viktor bị nerf

Cả hai đều bị giảm sát thương ở khoảng đầu trận.

Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 8.22. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.

CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG, TRANG BỊ VÀ NGỌC TÁI TỔ HỢP

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 22/5 – Pyke bị nerf thẳng tay  Biến Ảnh (W)

 • Sát thương giảm từ 85/125/165/205/245 xuống 75/115/155/195/235.

 Nunu & Willump

 • STVL tăng từ 57 lên 61.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu  Nuốt Chửng (Q)

 • % máu cộng thêm ở lượng máu hồi lại tăng từ 5% lên 8%.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu  Nhai Nuốt (Q)

 • Sát thương cộng thêm tăng từ 20/30/40/50/60 lên 20/35/50/65/80.
 • Tỉ lệ SMCK tăng từ (0/10/20/30/40%) lên (10/20/30/40/50%).

  Chuyển Hóa Năng Lượng (Q)

 • Sát thương ở đòn đánh kế tiếp giảm từ 20/50/80/110/140 xuống 20/45/70/95/120.
 • Tỉ lệ SMPT ở đòn đánh kế tiếp tăng từ 50% lên 55%.

  Bão Điện Từ (R)

 • Sátt thương của cơn bão trong những giây kế tiếp giảm từ 150/250/350 xuống 130/210/290.
 • Tỉ lệ SMPT của sát thương của cơn bão trong những giây kế tiếp tăng từ 70% lên 85%.

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu  Vòng Tay Targon

 • Nội tại DUY NHẤT – Chiến Lợi Phẩm: Sát thương thay đổi từ [200 (+20 mỗi cấp độ)] thành [200 (+15 mỗi cấp độ)].
  • So với hiện tại tăng từ [200 (+10 mỗi cấp độ)] lên [200 (+15 mỗi cấp độ)]

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/6 – Kỹ năng tạo giáp suy yếu  Remnant of the Aspect

 • Nội tại DUY NHẤT – Chiến Lợi Phẩm: Sát thương thay đổi từ [320 (+40 mỗi cấp độ)] thành [320 (+30 mỗi cấp độ)].
  • So với hiện tại tăng từ [320 (+20 mỗi cấp độ)] lên [320 (+30 mỗi cấp độ)]

  Ngọc Siêu Cấp Thu Thập Hắc Ám (hệ Áp Đảo)

 • Sát thương cộng dồn của mỗi linh hồn thu thập được tăng từ 6 lên 10.
 • Sát thương giảm từ (50-140) xuống (20-80).

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 31/10 – LeBlanc và Viktor bị nerf

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
+

DZO CHƠI

TOP GAME