PC
LMHT: Ra mắt ảnh nền trang phục Halloween, tăng sức mạnh Yasuo, Gangplank, Urgot

Hãy cùng điểm qua những thay đổi trên máy chủ PBE LMHT ngày hôm nay.

LMHT: Ra mắt ảnh nền trang phục Halloween, tăng sức mạnh Yasuo, Gangplank, Urgot

1. Ảnh nền trang phục

Katarina Hội Tử Thần

LMHT: Ra mắt ảnh nền trang phục Halloween, tăng sức mạnh Yasuo, Gangplank, Urgot

Zed Hội Tử Thần

LMHT: Ra mắt ảnh nền trang phục Halloween, tăng sức mạnh Yasuo, Gangplank, Urgot

Viktor Hội Tử Thần

LMHT: Ra mắt ảnh nền trang phục Halloween, tăng sức mạnh Yasuo, Gangplank, Urgot

2. Cân bằng tướng

LMHT: Ra mắt ảnh nền trang phục Halloween, tăng sức mạnh Yasuo, Gangplank, Urgot Corki

+ Máu cơ bản tăng từ 512.76 lên 518

+ Máu mỗi cấp tăng từ 82 lên 87

LMHT: Ra mắt ảnh nền trang phục Halloween, tăng sức mạnh Yasuo, Gangplank, Urgot Evelynn

+ Demon Shade (Nội tại)

 • Sát thương từ lính không còn reset thời gian hồi nội tại

LMHT: Ra mắt ảnh nền trang phục Halloween, tăng sức mạnh Yasuo, Gangplank, Urgot Galio

+ Colossal Smash (Nội tại)

 • Tỉ lệ AP tăng từ 40% lên 70%

+ Winds of War (Q)

 • Tỉ lệ AP gió lốc tăng từ 75% lên 90%

 • Sát thương giảm từ 60/95/130/130/165/200 xuống 50/80 110/140/170

 • Sát thương theo máu tối đa tăng từ 2% lên 3%

+ Shield of Durand (W)

 • [Hiệu ứng thay đổi] Niệm lần đầu - Galio vận sức, nhận 20/25/30/35/40 (+8% kháng phép)(+5% AP)% sát thương phép giảm thiểu, sát thương vật lí giảm thiểu bằng một nửa số đó. Khi vận sức, Galio tự làm chậm bản thân đi 30%.

+ Justice Punch (E)

 • Tỉ lệ AP tăng từ 70% lên 90%

 • Sát thương giảm từ 100/140/180/220/260 xuống 100/130/160/190/220

LMHT: Ra mắt ảnh nền trang phục Halloween, tăng sức mạnh Yasuo, Gangplank, Urgot Gangplank

+ Parrrley (Q)

 • Vàng nhận được tăng từ 2/3/4/5/6 lên 3/4/5/6/7

LMHT: Ra mắt ảnh nền trang phục Halloween, tăng sức mạnh Yasuo, Gangplank, Urgot Yasuo

 • Sát thương vật lí cơ bản tăng từ 55.38 lên 60

LMHT: Ra mắt ảnh nền trang phục Halloween, tăng sức mạnh Yasuo, Gangplank, Urgot Zyra

+ Máu cơ bản tăng từ 499.32 lên 504

+ Máu mỗi cấp tăng từ 74 lên 79

LMHT: Ra mắt ảnh nền trang phục Halloween, tăng sức mạnh Yasuo, Gangplank, Urgot Ekko

+ Z-Drive Resonance (Nội tại)

 • [Hiệu ứng mới] Sát thương gấp đôi lên quái rừng (Tối đa 600)

 • Thời gian hồi lại khi dùng lên lính và quái vật hoàn trả từ 0 về 5 giây

LMHT: Ra mắt ảnh nền trang phục Halloween, tăng sức mạnh Yasuo, Gangplank, Urgot Sejuani

+ Fury of the North (Nội tại)

 • Kháng cộng thêm tăng từ 20/60/100 lên 20/70/120

 • Thời gian tác dụng thay đổi từ 1/2/3 thành 2 giây ở mọi cấp

 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 15/12/9 thành 12 giây ở mọi cấp

LMHT: Ra mắt ảnh nền trang phục Halloween, tăng sức mạnh Yasuo, Gangplank, Urgot Urgot

+ Echoing Flames (Nội tại)

 • Thời gian hồi lại hiệu ứng ở mỗi chân càng thay đổi từ 30/25/20/15/10 thành 30/20/10/5/2.5 giây ở các cấp độ 1/6/9/11/13

 • Thời gian hồi lại hiệu ứng ở mỗi chân nay không còn bị tác động bởi chỉ số giảm thời gian hồi chiêu

 • Sát thương mỗi chân giảm từ 4.5/5.25/6/7/8% máu tối đa của mục tiêu ở cấp độ 1/6/9/13/15 thành 2/3/4/6/8% ở cấp độ 1/6/9/11/13

+ Corrosive Charge (Q)

 • Mana tiêu tốn thay đổi từ 35/40/45/50/55 thành 50 ở mọi cấp

 • Thời gian trước khi nổ giảm từ 0.85s xuống 0.5s ở mọi cấp

+ Fear Beyond Death (R)

 • Tốc độ đạn bay tăng từ 2100 lên 3200

3. Cân bằng trang bị

- Lư Hương Sôi Sục

+ Nội tại duy nhất:

 • Tốc độ đánh giảm từ [20% - 35%] xuống [10% - 30%]

 • Sát thương cộng thêm giảm từ [20 - 35] xuống [5 - 20]

LMHT: Ra mắt ảnh nền trang phục Halloween, tăng sức mạnh Yasuo, Gangplank, Urgot

- Quyền Trượng Thiên Thần, Kiếm Manamune, Nước Mắt Nữ Thần

+ Nội tại duy nhất:

 • Tỉ lệ sạc mana giảm từ 4 số mỗi 16 giây xuống 3 số mỗi 12 giây

LMHT: Ra mắt ảnh nền trang phục Halloween, tăng sức mạnh Yasuo, Gangplank, Urgot

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
+

DZO CHƠI

TOP GAME