PC
LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

Hãy cùng điểm qua những thay đổi trên máy chủ PBE ngày hôm nay nhé.

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

1. Trang phục mới

Annie, Elise, Nidalee, và Gnar là 4 vị tướng tiếp theo sở hữu trang phục Siêu Nhân Thiên Hà tuyệt đẹp.

Annie Siêu Nhân Thiên Hà

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

Loading the player ...

Elise Siêu Nhân Thiên Hà

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

Loading the player ...

Gnar Siêu Nhân Thiên Hà

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

Loading the player ...

Nidalee Siêu Nhân Thiên Hà

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

Loading the player ...

2. Gói đa sắc

Gangplank Hiểm Họa Không Gian

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

Talon Long Kiếm

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

3. Cân bằng tướng

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Brand

Blaze (Nội tại)

[Hiệu ứng mới] Nếu Brand tiêu diệt được kẻ địch đang trong trại thái Bỏng, hắn sẽ nhận lại lượng mana tương ứng.

Mana: 6/8/10/12/14/16/18 ở cấp 1/3/6/9/12/15/18

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Camille

Tactical Sweep (W) sát thương tăng từ 65/95/125/155/185 lên 70/100/130/160/190

Hookshot (E) sát thương tăng từ 70/115/160/205/250 lên 75/120/175/210/255

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Fiora

Lunge (Q) sát thương tăng từ 65/75/85/95/105 lên 70/80/90/100/110

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Graves

Máu hồi cơ bản tăng từ 1.3352 lên 1.5

End of the Line (Q) sát thương lượt đầu tăng từ 80% AD cộng thêm lên 100% AD cộng thêm

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Jarvan IV

Dragon Strike (Q) sát thương tăng từ 70/115/160/205/250 lên 75/120/165/210/255

Cataclysm (R) sát thương tăng từ 200/325/450 lên 210/335/460

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Jax

Leap Strike (Q) sát thương tăng từ 70/110/150/190/230 lên 75/115/155/195/235

Counter Strike (E) sát thương tối thiểu tăng từ 50/75/100/125/150 lên 55/80/105/130/155

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Jayce

To The Skies (Q dạng búa) sát thương tăng từ 35/70/105/140/175 lên 40/75/110/145/180

Shock Blast (Q dạng súng) sát thương tăng từ 70/120/170/220/270 lên 75/125/175/225/275

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Kled

Beartrap on a Rope (Q cưỡi) sát thương bẫy gấu tăng từ 25/50/75/100/125 lên 30/55/80/105/130

Violent Tendencies (W) sát thương cộng thêm tăng từ 20/30/40/50/60 lên 25/35/45/55/65

Jousting (E) sát thương tăng từ 20/45/70/95/120 lên 25/50/75/100/125

Chaaaaaaaarge!!! (R)

- Sát thương theo phần trăm máu tăng từ 12/15/18% lên 14/17/20%

- Lượng khiên tăng từ 200/300/400 lên 225/325/425

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Lee Sin

Sonic Wave (Q1) sát thương tăng từ 50/80/110/140/170 lên 55/85/115/145/175

Tempest (E1) sát thương tăng từ 60/95/130/165/200 lên 65/100/135/170/205

Dragon's Rage (R) sát thương tăng từ 150/300/450 lên 170/320/470

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Olaf

Undertow (Q) sát thương tăng từ 70/115/160/205/250 lên 75/120/165/210/255

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Ornn

Bellows Breath (W) sát thương lượt đầu thay đổi từ [15/17.5/20/22.5/25% máu hiện tại của mục tiêu] thành [10/11.5/13/14.5/16% máu tối đa của mục tiêu]

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Rek'Sai

Queen's Wrath (Q Trồi) sát thương tăng từ 15/20/25/30/35 lên 20/25/30/35/40

Furious Bite (E Trồi) sát thương tăng từ 50/60/70/80/90 lên 55/65/75/85/95

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Renekton

Cull The Meek (Q)

Sát thương tăng từ 60/90/120/150/180 lên 65/95/125/155/185

Sát thương cường hóa tăng từ 90/135/180/225/270 lên 95/140/185/230/275

Ruthless Predator (W)

Sát thương mỗi đòn đánh tăng từ 5/15/25/35/45 lên 10/20/30/40/50

[sát thương tổng tăng từ 10/30/50/70/90 lên 20/40/60/80/100]

Sát thương cường hóa tăng từ 15/45/75/105/135 lên 30/60/90/120/150

Slice / Dice (E)

Sát thương tăng từ 30/60/90/120/150 lên 35/65/95/125/155

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Rengar

Savagery (Q) sát thương tăng từ 25/45/65/85/105 lên 30/50/70/90/110

Bola Strike (E) sát thương tăng từ 50/95/140/185/230 lên 55/100/145/190/235

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Riven

Ki Burst (W) sát thương tăng từ 50/80/110/140/170 lên 55/85/115/145/175

Valor (E) Gía trị lượng khiên tăng từ 90/120/150/180/210 lên 95/125/155/185/215

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Shaco

Two-Shiv Poison (E) sát thương tăng từ 50/75/100/125/150 lên 55/80/105/130/155

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Yasuo

Last Breath (R) sát thương tăng từ 200/300/400 lên 210/310/410

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ Kha'Zix

Taste Their Fear (Q) sát thương tăng từ 60/85/110/135/160 lên 65/90/115/140/165

Void Spike (W) sát thương tăng từ 80/110/140/170/200 lên 85/115/145/175/205

4. Cân bằng trang bị

Mắt Ốc Đảo, Yêu Sách Băng Hậu, Mắt Ma Thuật

Vàng yêu cầu của nhiệm vụ tăng từ 650 lên 750

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

[Trang bị mới] Stopwatch

- Gía: 600 vàng

- Kích hoạt DUY NHẤT - Stasis: Đưa tướng của bạn vào trạng thái bất khả xâm phạm cũng như không thể bị định vị mục tiêu, nhưng đồng thời bạn cũng không thể làm bất cứ hành động gì khác trong 2.5 giây (Sử dụng một lần duy nhất).

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

Thú Tượng Thạch Giáp

- Công thức mới: Giáp Lưới + Stopwatch + Áo Choàng Bạc + 380 Vàng.

- Giá tiền hợp thành giảm từ 980 xuống 380 Vàng.

- Kích hoạt DUY NHẤT – Kim Hóa: Thời gian hồi chiêu tăng từ 90 lên 92 giây.

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

Giáp Thiên Thần

Nay có thêm trang bị Stopwatch trong công thức

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

Rựa Thợ Săn

- Nội tại DUY NHẤT – Vuốt: Sát thương cộng thêm tăng từ 25 lên 30.

- (Hiệu ứng mới) Giờ cộng thêm 20% tốc độ đánh trong vòng 2 giây

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

Bùa Thợ Săn

- (Hiệu ứng mới) Nội tại DUY NHẤT – Nanh: Giờ thiêu đốt quái rừng bằng với 10 + 30% máu cộng thêm (tối đa 50) sát thương phép.

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

Đồng Hồ Cát Zhonya

- Công thức mới: Giáp Tay Seeker + Stopwatch + Sách Quỷ + 200 Vàng.

- Giá tiền hợp thành giảm từ 800 xuống 200 Vàng.

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

Móng Vuốt Sterak

- Trang bị này giờ chỉ dành riêng cho tướng Cận chiến.

- Máu tăng từ 400 lên 450

- AD cơ bản tăng từ 30% lên 50%

LMHT: Ra mắt trang bị Đồng Hồ Cát mini, tăng sức mạnh loạt Đấu Sĩ

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
+

DZO CHƠI

TOP GAME