PC
LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

Hãy cùng điểm qua những thay đổi trên máy chủ PBE LMHT ngày hôm nay nhé.

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

1. Trang phục tướng mới

Lancer Rogue Blitzcrank (1350 RP/ 1820 RP khi mua gói 2 trang phục Blizcrank)

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

Loading the player ...

Lancer Paragon Blitzcrank (1350 RP/ 1820 RP khi mua gói 2 trang phục Blizcrank)

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

Loading the player ...

Mecha Rengar (1350 RP)

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

Loading the player ...

Victorious Graves

Trang phục Graves Vinh Quang cùng các gói đa sắc sẽ là phần thưởng xếp hạng cuối mùa 7 sắp tới.

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

Loading the player ...

+ Victorious Graves - Qùa tặng khi đạt bậc Vàng trở lên ở bất kì chế độ xếp hạng nào

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

+ Victorious Graves (Flex) - Qùa tặng khi đạt bậc Vàng trở lên ở chế độ xếp hạng linh hoạt

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

+ Victorious Graves (Solo/Duo) - Qùa tặng khi đạt bậc Vàng trở lên ở chế độ xếp hạng đơn/đôi

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

+ Victorious Graves (3v3) - Qùa tặng khi đạt bậc Vàng trở lên ở chế độ xếp hạng 3vs3

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

2. Gói đa sắc mới

Mecha Aatrox

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

Mecha Kha'Zix

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

Mecha Rengar

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

3. Biểu tượng và mẫu mắt mới

Tổng cộng 11 biểu tượng hoàn toàn mới vừa được cập nhật trên máy chủ PBE hôm nay.

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- 2017 Victorious Ward

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- Essence Collector Ward

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- Glorious Legend Ward

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- Rune Enthusiast Ward

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

4. Cập nhật trạng thái thanh máu

- Khi nhận sát thương

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- Khi hồi máu

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- Khi bị hạ gục

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- Trạng thái bất tử

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- Tăng/giảm giáp

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- Không thể bị hạ gục

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- Biểu tượng đạn

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- Thanh máu các vật không phải tướng

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

5. Cân bằng tướng

Các vị tướng tiếp tục được điều chỉnh một ít chỉ số sát thương, máu và giáp để phù hợp với hệ thống Ngọc Tái Tổ Hợp sẽ ra mắt vào giai đoạn tiền mùa giải sắp tới.

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương Evelyn

- Giáp cơ bản tăng từ 28 lên 37

- Hate Spike (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 8 giây xuống 6 giây ở mọi cấp

 • Thời gian hồi chiêu trả lại khi tất công quái rừng giảm từ 60% xuống 30%

 • Sát thương lần đầu tăng từ 25/30/35/40/45 lên 35/40/45/50/55

 • Sát thương gai tăng từ 25/30/35/40/45 lên 35/40/45/50/55

- Whiplash (E)

 • Sát thương phép tăng từ 30/45/60/75/90 lên 40/55/70/85/100

 • Sát thương cường hóa tăng từ 60/80/100/120/140 lên 70/90/110/130/150

6. Cân bằng trang bị

- Các trang bị đi rừng

 • Hiệu ứng thay đổi [Tiêu diệt bất kì quái rừng hơn cấp sẽ được cộng thêm 30 điểm kinh nghiệm] thành [Tiêu diệt quái rừng lớn và khủng hơn cấp sẽ được cộng thêm 50 điểm kinh nghiệm]

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- Dạ kiếm Draktharr, Áo Choàng Bóng Tối, Kiếm Ma Youmuu

 • Sát lực tăng từ 18 lên 20.

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- Lưỡi Gươm Đoạt Thuật

 • Nội tại duy nhất: Sát thương phép tăng từ 10 lên 15.

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- Nanh Băng, Yêu sách Băng Hậu

 • Nội tại duy nhất: Sát thương phép tăng từ 15 lên 20.

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- Dao Đạo Tặc

 • Gía giảm từ 600 xuống 500

 • Nội tại duy nhất:

+ Quaí rừng yêu cầu cướp tăng từ 3 lên 4.

+ Hủy bỏ thời gian cần để biến thành Dao Hung Tàn

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- Dao Hung Tàn

 • Sát lực tăng từ 10 lên 12.

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- Gìay Pháp Sư

 • Xuyên kháng phép tăng từ 15 lên 18

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

- Trượng Hư Vô

 • Xuyên kháng phép tăng từ 35% lên 40%

LMHT: Ra mắt trang phục Blitzcrank Kị Sĩ, Rengar Máy Móc, buff loạt trang bị sát thương

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
+

DZO CHƠI

TOP GAME

Cùng đến với những hình ảnh Lala Croft của Tomb Raider dưới nét vẽ của AI. Một cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng nhưng cũng rắn rỏi và mạnh mẽ.

Những cô nàng nóng bỏng Boa Hancock, Nico Robin, Nami, Yamato hay Perona được AI vẽ lại dưới hình thức Cosplay cực kỳ chuẩn chỉnh.

Cùng thưởng thức những hình ảnh cosplay Xiangling trong Genshin Impact siêu dễ thương của người dùng Weibo "阿包也是兔娘"