PC
PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới

Hãy cùng điểm qua những thay đổi trên máy chủ PBE LMHT hôm nay nhé.

1. Trang phục mới

Sweetheart Xayah (Xayah Tình Ái)

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới

Sweetheart Rakan (Rakan Tình Ái)

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới

2. Biểu cảm mới

- Những biểu cảm sau đây sẽ là phần thưởng khi game thủ đạt đến mốc level nhất định. Cụ thể, "Legend 8" khi đạt level 200, "Legend 9" khi đạt 225, "Legend 10" khi đạt 250, và "Legend 11" khi đạt level 275.

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới

- Biểu cảm Sweetheart Rakan:

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới

3. Biểu tượng mới

Hai biểu tượng Sweetheart Xayah và Rakan vừa được ra mắt trên máy chủ PBE:

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới

4. Gói đa sắc

Lunar Empress Lux

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới

Lunar Guardian Nasus

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới

Lunar Guardian Warwick

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới

Ngoài ra, những trang phục Tết các năm trước cũng sở hữu gói đa sắc vàng hoàn toàn mới:

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới

5. Mẫu mắt mới

Mẫu mắt Puppy Warwick

Loading the player ...

6. Cân bằng tướng

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới Jinx

 • Sát thương cơ bản giảm từ 63 xuống 61

 • Sát thương gia tăng mỗi cấp tăng từ 2.5 lên 2.7

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới Kha'Zix

Nếm Mùi Sợ Hãi (Q)

 • Hồi chiêu từ mục tiêu cô lập hoàn lại về 60% từ 45%

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới Malzahar

Tiếng Gọi Hư Không (Q)

 • Tỉ lệ AP giảm từ 80% xuống 65%

Âm Ti Trói Buộc (R)

 • Hồi chiêu tăng từ 120/100/80 lên 140/110/80

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới Nunu

 • Sát thương cơ bản hoàn trả từ 70 về 67

7. Cân bằng trang bị

Bùa Thợ Săn, Rựa Thợ Săn

 • [Bỏ] Không còn ghi chú ''giới hạn 1 trang bị tăng tiền hoặc đi rừng''.

Phù phép thần vọng

 • Nội tại duy nhất - Thần vọng: sát thương hoàn trả từ 80 về 60

Khiên cổ vật

 • Bây giờ ghi chú ''Hiệu lực hồi máu 50% nếu là tướng đánh xa''

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới

8. Ngọc bổ trợ

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới Dư Chấn

 • Giáp và Kháng Phép thay đổi từ [100 + 0%] thành [85 - 175]

 • Phiên bản hiện tại: từ [20 + 30%] thành [85 – 175]

 • Sát thương gây ra thay đổi từ [10 – 120 (+4.0% máu tối đa)] thành [10 – 120 (3% máu tối đa)(+15% AD cộng thêm)(+10% AP)]

 • Phiên bản hiện tại: từ [40 – 140 (+3.5% máu tối đa)] thành [10 – 120 (3% máu tối đa)(+15% AD cộng thêm)(+10% AP)]

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới Hộ Vệ

 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 70 giây thành [70 – 40 giây]

 • Phiên bản hiện tại: từ 45 giây thành [70 – 40 giây]

 • AP thay đổi từ 0.3% xuống 0.25%

 • Phiên bản hiện tại: từ 0.2% lên 0.25%

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới Dải Băng Năng Lượng

 • Hồi chiêu hoàn trả từ 60 giây về 75 giây

 • Hồi lại năng lượng đã mất hoàn trả từ 10% về 8%

 • Hoàn lại chỉ số và chức năng như ở phiên bản chính thức.

PBE LMHT: Giảm sức mạnh Malzahar, Khiên Cổ Vật, ra mắt loạt biểu cảm mới Mắt Thây Ma

 • Thời gian mắt tồn tại thay đổi từ 180 giây xuống [60-180 giây]

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
+

DZO CHƠI

TOP GAME