cam nhan vo hon 2
31/03/2015 14:40:00

Với gameplay linh động cũng như các yếu tố/tính năng mới, Võ Hồn 2 sẽ có khả năng giữ chân bộ phận người chơi ham thi thố hơn nhờ các trận PVP gay cấn.

HOT NEWS
+