• FACEBOOK BỊ TẤN CÔNG
Sau một đêm, Facebook và Instagram vẫn bị lỗi nghiêm trọng
Đây được xem là lỗi nghiêm trọng nhất từ trước đến nay Facebook gặp phải bởi nó kéo dài trong nhiều giờ trên phạm vi toàn cầu.

Cộng đồng

14/03/2019 08:45
 
GAME MOBILE
THÔNG TIN CÔNG TY
FB Youtube