Ragnarok M: Eternal Love
Thể loại: Nhập vai
NPH: Gravity
Đồ họa: 3D
Mở cửa: 31/10/2018
TẢI VỀ/CHƠI NGAY
    • https://itunes.apple.com/vn/app/id1404051022
    • https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravity.romg&fbclid=IwAR3ejO68B_-Wk_faCUSMeZp17tjcwMFkCMLjI8ypW5jCnBtivwKLPXUrxAw
  • RAGNAROK M: ETERNAL LOVE
Còn ngại gì mà chưa tải game Ragnarok M: Eternal Love ra mắt hôm nay
Phiên bản dành cho thị trường SEA với việc có hỗ trợ tiếng Việt của Ragnarok M: Eternal Love đã chính thức mở cửa vào hôm nay.

Game mobile

31/10/2018 14:00
 
GAME MOBILE
THÔNG TIN CÔNG TY
FB Youtube