• SPIDER-MAN 2
Không phóng tơ vẫn dễ dàng phá đảo Spider-Man 2
Lần duy nhất mà Youtuber này sử dụng tơ là dùng "zip web", giúp Spider-Man kéo người về phía trước và tăng tốc chạy.

PC/Web

10/10/2017 16:00
 
GAME MOBILE
THÔNG TIN CÔNG TY
FB Youtube