• SỬ HỘ VƯƠNG BOARDGAME
Game thuần Việt 'Sử Hộ Vương' gây quỹ thành công 250 triệu đồng
Chỉ sau hai tháng kêu gọi vốn cộng động trên nền tảng Comicola, Sử Hộ Vương đã hoàn tất mục tiêu 250 triệu đồng, nhận được sự ủng hộ của hơn 500 người.

Game mobile

11/01/2019 11:00
 
GAME MOBILE
THÔNG TIN CÔNG TY
FB Youtube