tuan ma
31/07/2014 09:44:00

Một trong những tính năng hấp dẫn của Ngự Long Tại Thiên là hệ thống thú cưỡi đa dạng.Những con vật này vừa đóng vai trò bạn đồng hành, vừa là đồng đội trong các cuộc xông pha chiến trận.

HOT NEWS
+