PC
Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc
30/12/2016 12:00:00

Bạn có cảm thấy lạnh người khi nhìn những bức ảnh này?

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Trong hơn 20 năm, đã có 151 Pokémon ra đời, rất dễ thương và đáng yêu. Thế nhưng, với ý tưởng kết hợp các chú Pokémon dễ thương với lễ hội Dios de los Muertos của khu vực châu Mỹ La Linh, lễ hội của người chết (31/10), Seattle Aaron Bowersock đã cho ra đời những tác phẩm kỳ quái, khiến người xem “ớn lạnh”. Ông đã mất 3 năm để hoàn thành dự án của mình.

Sau đây là một số chú Pokémon mà PlayPark yêu thích được trích ra từ trang Instagram @Popmuertos Bowersock. Để xem tất cả các hình, mời bạn click vào đây.

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Ớn lạnh với Pokémon phiên bản chết chóc

Thể loại: MMORPG
NPH: Dzogame
Hệ máy: PC
Ngày phát hành: 23/10/2006
+

DZO CHƠI

TOP GAME