PC
Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15
25/07/2016 17:45:00

Phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15 sẽ sớm có mặt trên máy chủ thử nghiệm PBE. Cùng chúng tôi điểm qua những thay đổi đáng chú ý ở phiên bản cập nhật này. Lưu ý đây là bản thử nghiệm nên chưa chắc nó sẽ được áp dụng hoàn toàn khi bản 6.15 chính thức ra mắt.

Ngoài việc ra mắt 3 trang phục siêu phẩm của 3 vị tướng: Ashe, Kata, Ekko thì phiên bản 6.15 còn có các cập nhật như sau:

Biểu tượng mới:

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15 Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15 Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15 Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15 Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15 Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15 Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15
Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15 Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15 Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15 Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Mẫu mắt mới:

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Hình ảnh mới cho trang phục:

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15
Ezeal Băng giá

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15
Leblanc ảo thuật sư

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15
Lux đạo tặc

Màn hình chờ cho trang phục siêu phẩm:

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15 Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15 Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15 Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Và thay đổi một chút về giao diện ingame của Yi, Fiora, Lucian, Zed, Leona.

Loại hòm hextech mới :

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

 • Hòm Siêu Hạng – chỉ mua bằng RP – bao gồm 2 Lõi Siêu Phẩm, 1 mảnh trang phục, và 1 mảnh tướng hoặc trang phục khác. Cũng có thể chứa tinh hoa.

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Mua 1 trong 4 biểu tượng anh hùng dưới được tặng 1 hòm tương ứng :

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

 • Hòm Siêu Phẩm Ashe – mua bằng IP/RP – chỉ mua được 1 lần – bao gồm Lõi Siêu Phẩm, Bản Thiết Kế cho Siêu Phẩm Ashe để chế viền Tập Kích, và 1 tinh hoa Siêu Hạng .

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

 • Hòm Siêu Phẩm Ekko – IP/RP – chỉ mua được 1 lần – bao gồm Lõi Siêu Phẩm, Bản Thiết Kế cho Siêu Phẩm Ekko để chế viền Tập Kích,và 1 tinh hoa Siêu Hạng .

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

 • Hòm Siêu Phẩm Katarina – IP/RP – chỉ mua được 1 lần – bao gồm Lõi Siêu Phẩm, Bản Thiết Kế cho Siêu Phẩm Katarina để chế viền Tập Kích , và 1 tinh hoa Siêu Hạng .

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

 • Hòm Disruption – IP/RP –  chỉ mua được 1 lần- chứa 7 Lõi Siêu Phẩm, và 1 Bản Thiết Kế trang phục Siêu Phẩm (ngoại trừ Ashe, Ekko, Katarina) để có thể kết hợp với Lõi để tạo thành mảnh trang phục.

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Như đã nói ở trên, Hòm Siêu Phẩm chứa các tinh hoa Siêu Hạng, có nghĩa là bạn có thể mua cả 3 hòm và có đủ lượng tinh hoa để chế tạo ngược lại 1 cái Hòm Siêu Hạng miễn phí.

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Một khi có đủ Lõi Siêu Phẩm, bạn có thể kết hợp chúng tạo thành nhiều bản Thiết Kế để chế ra vật phẩm khác!!!

Cần 7 Lõi và 1 Bản Thiết Kế để tạo thành biểu tượng Tập Kích, bạn sẽ mở khóa được hình viền và khung tải trận riêng.

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Cần 11 Lõi và bản thiết kế để tạo thành mảnh trang phục Siêu Phẩm.

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Các bạn có thể xem tại video này:

Loading the player ...

Thay đổi tổng quan

Trụ

Chiến Công Đầu cho trụ được thêm vào :

 •  400 vàng tổng cộng – 275 vàng cho tướng gần đó và 25 vàng toàn bản đố.

 • Một dòng thông báo xuất hiện :

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Bùa lợi Trụ Kiên Cố :

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

 • Thời gian tồn tại xuống 5 phút từ 7 phút
 • Sát thương giảm xuống tăng lên 50% từ 35%
 • Trụ đường dưới không còn bùa lợi này
 • Thêm một số hiệu ứng

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Loading the player ...

Trụ ngoài máu tăng lên 3500 từ 3300

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Lính xe

 • Mỗi đội chỉ được 1 xe mỗi đợt lính, xoay vòng theo từng đường
 • Đặc biệt, đường dưới sẽ có lính xe ở đợt lính thứ 3, đường giữa đợt thứ 4, đường trên đợt 5, sau đó cứ xoay vòng như thế
 • Sau 20 phút, đường giữa sẽ có lính xe ở đợt thứ 40 rồi đường trên và đường dưới có ở đợt thứ 41. Cứ xoay vòng như thế
 • Sau 35 phút, mọi đường đều có lính xe

Về cân bằng tướng:

Braum

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

 • Tuyết tê tái (Q) giảm sát thương xuống 60/105/150/195/240 thay vì 70/115/160/205/250

Corki

 • [giữ nguyên] súng máy (E) không đổi

Hecarim

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

 • Sát thương cơ bản giảm xuống 58 từ 61.3

Q Tàn Phá

 • Sát thương giảm xuống 50/85/120/155/190 từ 60/95/130/165/200

Javan IV:

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Chiêu E Hoàng Kỳ Demacia

 • Tốc độ đánh tăng lên 15/17.5/20/22.5/25% từ 10/13/16/19/22%

Karma

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Chiêu E Linh Giáp

 • Giá trị lá chắn giảm xuống 70/100/130/160/190 từ 80/110/140/170/200

 • Không thể tạo giáp cho lính

Linh Giáp cường hóa

 •  Giờ có tốc độ chạy là (40/45/50/55/60%) thay vì 60% mọi cấp độ.

Kassadin

Chiêu Q Quả Cầu hư Không

 • Sát thương tăng lên 70/100/130/160/190 từ 70/95/120/145/170

Chiêu E Áp Suất Hư Không

 •  Năng lượng giảm xuống 60/65/70/75/80 từ 80 mọi cấp

Malzahar

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Nội tại Chuyển Đổi Hư Không

 • Thời gian tồn tại sau khi chặn sát thương hoặc hiệu ứng khống chế giảm xuống 0.25 s từ 1 s

 • Thời gian hồi tăng lên 30/24/18/12 từ 30/18/10/6

Nidalee

Dạng người

Chiêu Q Ném Lao

 • Sát thương tối thiểu đổi thành 70/85/100/115/130 từ 60/77.5/95/112.5/130

 • Sát thương tối đa đổi thành 210/255/300/345/390 từ 180/232.5/285/337.5/390

Chiêu R Lốt Báo

 • Không còn reset lại đòn đánh cho Nidalee.

Dạng báo

Chiêu Q Cắn Xé

 • Sát thương tối thiểu thay đổi thành 20/40/60/80 từ 4/20/50/90

 • Sá thương tối đa thay đổi thành 40/90/150/220 từ 8/45/125/248

 • Tỉ lệ SMPT tăng lên 40% từ 36%

 • Sát thương với các mục tiêu bị Săn Đuổi tăng lên 40% từ 33%

Chiêu R Lốt Báo

 • Không còn reset lại đòn đánh cho Nidalee.

Renekton

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Chiêu R Thần Cá Sấu

 • Tăng 20 Nộ lập tức khi sử dụng.

 • Sát thương phép lan tăng lên 40/80/120 từ 30/60/120

Shen

 • Tốc độ hồi máu gốc giảm xuống 1.7 từ 2 s

Shyvana

Chiêu R Hóa Rồng

 • Giờ tăng 1/1.5/2 Nộ mỗi 1s từ 1/2/3 Nộ mỗi 1.5 s.

Taliyah

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

Chiêu R Mặt Đất Dậy Sóng

 • Thời gian hồi tăng lên 180/150/120 từ 160/140/120

Vayne

Chiêu Q Nhào Lộn

 • Sát thương từ đòn đánh thường và sát thương cộng thêm từ kĩ năng không chí mạng đè lên nhau.

 • Q giờ có thể bắn vào trụ, gây thêm sát thương.

Vladimir

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

 • Tốc độ chạy cơ bản giảm xuống 330 từ 335.

Chiêu W Hồ Máu

 •  Hồi chiêu tăng lên 28/25/22/19/16 từ 26/23/20/17/14

Zyra

Chiêu Q Nở Rộ

 • Tỉ lệ SMPT tăng lên 60% từ 55%

 • Sát thương tăng lên 60/95/130/165/200 từ 60/90/120/150/180

Thay đổi về trang bị

 • Trang bị

 • Lư Hương Sôi Sục

+15% hồi máu và lá chắn bây giờ là nội tại độc nhất

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

 • Hòm Bảo Hộ Mikael

+15% hồi máu và lá chắn bây giờ là nội tại độc nhất

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

 • Bản đồ Khu Rừng Quỷ Dị :

Chùy gai của Chúa Tể Van Damm

Chi tiết cập nhật phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.15

 • Được thay đổi hoàn toàn

 • 400 máu

 • 50 sát thương

 • 10% giảm thời gian hồi chiêu

 • Nội tại độc nhất – Cát bụi về với Cát bụi: Chiếm được cứ điểm gần nhất khiến bạn “bùng cháy”, gây 25 (+1 mỗi cấp) sát thương phép thuật mỗi cấp cho kẻ địch đứng gần (Gây thêm 50% sát thương cho lính và quái ). Chiếm được cứ điểm xa nhất khiến cho đòn tấn công cơ bản đốt cháy kẻ địch gây 114 sát thương chuẩn( dựa theo cấp tướng) trong 3s.

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
+

DZO CHƠI

TOP GAME

Cùng đến với những hình ảnh Lala Croft của Tomb Raider dưới nét vẽ của AI. Một cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng nhưng cũng rắn rỏi và mạnh mẽ.

Những cô nàng nóng bỏng Boa Hancock, Nico Robin, Nami, Yamato hay Perona được AI vẽ lại dưới hình thức Cosplay cực kỳ chuẩn chỉnh.

Cùng thưởng thức những hình ảnh cosplay Xiangling trong Genshin Impact siêu dễ thương của người dùng Weibo "阿包也是兔娘"