PC
ĐTLM ngày 23/07: Tăng mạnh sát thương cho chiêu cuối của Fizz!

Fizz bị chỉnh liên tục cả tháng nay rồi...

Những chỉnh sửa cân bằng này được diễn ra trên máy chủ PBE – chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng! Chỉnh sửa về tướng

FIZZ

ĐTLM ngày 23/07: Tăng mạnh sát thương cho chiêu cuối của Fizz!

Đinh Ba Hải Thạch (W)

Sức thương cơ bản khi kích hoạt tăng: 40/50/60/70/80 ⇒ 50/60/70/80/90 sát thương phép

Triệu Hồi Thủy Quái (R)

Khi Thủy quái ở mức tối thiểu:

Sát thương cơ bản tăng: 150/250/350 ⇒ 200/300/400 sát thương phép

Tỉ lệ sức mạnh phép thuật chuyển thành sát thương tăng: 60% ⇒ 80% sức mạnh phép thuật

Khi Thủy quái ở mức trung bình:

Sát thương cơ bản tăng: 225/325/425 ⇒ 275/375/475 sát thương phép

Tỉ lệ sức mạnh phép thuật chuyển thành sát thương tăng: 90% ⇒ 110% sức mạnh phép thuật

Khi Thủy quái ở mức tối đa:

Sát thương cơ bản tăng: 300/400/500 ⇒ 350/450/550 sát thương phép

Tỉ lệ sức mạnh phép thuật chuyển thành sát thương tăng: 120% ⇒ 140% sức mạnh phép thuật

Chú thích của Mũ Trắng: sát thương và tầm ảnh hưởng của thủy quái (cá mập) được gọi ra từ chiêu cuối của Fizz được chia thành 3 mức tối thiểu – trung bình – tối đa, tăng dần theo quãng đường mà con cá nhỏ đã bay. Do cách chú giải kiệm lời trong client nên các bạn chỉ thấy được sát thương tối thiểu và tối đa, còn trên thực tế vẫn tồn tại 3 mốc sát thương riêng biệt như trên.

Chỉnh sửa về trang bị

Huyết Kiếm

ĐTLM ngày 23/07: Tăng mạnh sát thương cho chiêu cuối của Fizz!

Sức mạnh công kích cộng thêm giảm: 80 ⇒ 65 sức mạnh công kích

Tổng giá trang bị giảm: 3500 vàng ⇒ 3300 vàng

Giá ghép trang bị giảm: 950 vàng ⇒ 750 vàng

Vô Cực Kiếm

ĐTLM ngày 23/07: Tăng mạnh sát thương cho chiêu cuối của Fizz!

Công thức ghép trang bị thay đổi: Kiếm B.F + Cuốc Chim + Kiếm Dài

Sức mạnh công kích cộng thêm tăng: 70 ⇒ 80 sức mạnh công kích

Tổng giá trang bị tăng: 3200 vàng ⇒ 3400 vàng

So với phiên bản chính thức, đây vẫn là giảm: 3600 vàng (chính thức) ⇒ 3400 vàng (PBE)

Hỏa Cực Kiếm

ĐTLM ngày 23/07: Tăng mạnh sát thương cho chiêu cuối của Fizz!

Sức mạnh công kích cộng thêm tăng: 95 ⇒ 110 sức mạnh công kích

Tổng giá trang bị tăng: 4200 vàng ⇒ 4400 vàng

So với phiên bản chính thức, đây vẫn là giảm: 4600 vàng (chính thức) ⇒ 4400 vàng (PBE)

Tỉ lệ sát thương chí mạng chuyển thành sát thương chuẩn giảm: 15% ⇒ 10% sát thương chí mạng

(thay đổi này chỉ để đồng bộ với những thay đổi trước đó của Vô Cực Kiếm)

Đao Thủy Ngân

ĐTLM ngày 23/07: Tăng mạnh sát thương cho chiêu cuối của Fizz!

Sức mạnh công kích cộng thêm giảm: 65 ⇒ 50 sức mạnh công kích

Tổng giá trang bị giảm: 3600 vàng ⇒ 3400 vàng

Giá ghép trang bị giảm: 525 vàng ⇒ 325 vàng

Ma Vũ Song Kiếm

ĐTLM ngày 23/07: Tăng mạnh sát thương cho chiêu cuối của Fizz!

Tổng giá trang bị tăng: 2600 vàng ⇒ 2700 vàng

So với phiên bản chính thức, đây vẫn là giảm: 2800 vàng (chính thức) ⇒ 2700 vàng (PBE)

Giá ghép trang bị tăng: 600 vàng ⇒ 700 vàng

Dao Điện Statikk

ĐTLM ngày 23/07: Tăng mạnh sát thương cho chiêu cuối của Fizz!

Tổng giá trang bị tăng: 2700 vàng ⇒ 2800 vàng

So với phiên bản chính thức, đây vẫn là giảm: 2900 vàng (chính thức) ⇒ 2800 vàng (PBE)

Giá ghép trang bị tăng: 600 vàng ⇒ 700 vàng

Đại Bác Liên Thanh

ĐTLM ngày 23/07: Tăng mạnh sát thương cho chiêu cuối của Fizz!

Tổng giá trang bị tăng: 2700 vàng ⇒ 2800 vàng

So với phiên bản chính thức, đây vẫn là giảm: 2800 vàng (chính thức) ⇒ 2900 vàng (PBE)

Giá ghép trang bị tăng: 600 vàng ⇒ 700 vàng

Cuồng Cung Runaan

ĐTLM ngày 23/07: Tăng mạnh sát thương cho chiêu cuối của Fizz!

Tổng giá trang bị tăng: 2700 vàng ⇒ 2800 vàng

So với phiên bản chính thức, đây vẫn là giảm: 2900 vàng (chính thức) ⇒ 2800 vàng (PBE)

Giá ghép trang bị tăng: 800 vàng ⇒ 900 vàng

Phong Thần Kiếm

Phong Thần Kiếm đang có rất nhiều thử nghiệm khác trên máy chủ PBE!

ĐTLM ngày 23/07: Tăng mạnh sát thương cho chiêu cuối của Fizz!

Tổng giá trang bị tăng: 2600 vàng ⇒ 2700 vàng

So với phiên bản chính thức, đây vẫn là giảm: 3200 vàng (chính thức) ⇒ 2700 vàng (PBE)

Giá ghép trang bị tăng: 300 vàng ⇒ 400 vàng

Chỉnh sửa về ngọc bổ trợ: Không có thay đổi nào trong ngày hôm nay.

Các chỉnh sửa phụ khác

Màn hình đăng nhập mới Một màn hình đăng nhập mới với chủ đề Akali sau khi được làm lại đã được thêm vào máy chủ thử nghiệm PBE ngày hôm nay:

Loading the player ...
Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
+

DZO CHƠI

TOP GAME