PC
LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar

Bốn đồng đội của Captain Teemo sắp đước Riot Games trang bị cho bộ trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu.

LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar

Riot Games vừa công bố đoạn clip teaser của các trang phục Biệt Đội Omega dành cho 4 thành viên “dưới trướng” của Captain Teemo – Twitch, Tristana, Fizz và Veigar. Chắc hẳn bây giờ các game thủ LMHT đang chuẩn bị tích góp của cải để sở hữu trang phục siêu ngầu này.

Loading the player ...

Teaser Biệt Đội Omega

Hình ảnh:

LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar

LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar

LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar

LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar

LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar

LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar

LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar

LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar

LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar

Hình nền:

LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar

LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar

LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar

LMHT – Trang phục Biệt Đội Omega siêu ngầu của Twitch, Tristana, Fizz và Veigar

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
+

DZO CHƠI

TOP GAME