PC
Ngạo Kiếm Vô Song: tặng 500 gift code Song Kiếm Hợp Bích

Nhân dịp MMORPG 2D Ngạo Kiếm Vô Song (NKVS) ra mắt phiên bản Song Kiếm Hợp Bích vào ngày 14/4/2014 vừa qua mà NPH DUO đã gửi tặng đến bạn đọc Playpark 500 gift code trị giá 3000 Vàng Khóa, 3000 Truyện Ký Phù, 1500 Hoạt Lực Dược, Quà Máy Chủ Mới, 10 Chúc Phúc Chi Vũ, 10 Thần Hành Thạch, 5 Tu Luyện Đan III, Mặt Nạ mang thuộc tính kháng đặc biệt, Tôn hiệu Song Kiếm Hợp Bích.

http://picture.dzogame.vn/Img/ngaokiemvosong_1_pp_189.jpg

Nếu bạn chưa biết thì Song Kiếm Hợp Bích là một phiên bản hay của NKVS, gồm có nhiều tính năng lần đầu tiên xuất hiện là Kết Hôn, Bạn Đồng Hành, Thiên Diệu Thập Tháp, Ải Hưng Long và Chiến Trường Liên Server…

http://picture.dzogame.vn/Img/ngaokiemvosong_2_pp_453.jpg

Trang chủ: http://nkvs.vn/intro/songkiemhopbich

Thể loại: MMORPG
NPH: Dzogame
Hệ máy: PC
Ngày phát hành: 23/10/2006
+

DZO CHƠI

TOP GAME