Điểm mặt những Quốc vương trong Ngự Long Tại Thiên

Ngự Long Tại Thiên hiện thời có 5 Quốc vương, đại diện cho 5 quốc gia U Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dự Châu và Kinh Châu.

Để trở thành Quốc vương, người chơi phải thành lập và phát triển bang hội, tham gia các hoạt động trong game, đặc biệt là phải cùng bang hội mình chiếm được Vương thành. Khi đã là người đứng đầu của một nước, Quốc vương ngoài việc nhận được các quyền lợi cá nhân thì phải có trách nhiệm dẫn dắt và xây dựng quốc gia hùng mạnh. Từ đó tạo danh tiếng cho quốc gia thông qua các hoạt động như: trộm kinh, thư lông vũ, quốc chiến, hoàng thành, biên cảnh,…. Ngự Long Tại Thiên đã xuất hiện 7 Quốc vương, trong đó Kinh Châu và U Châu đã trải qua 2 đời vua.

Điểm mặt những Quốc vương trong Ngự Long Tại Thiên

Trang chủ: http://nltt.com.vn

Thể loại:
NPH:
Hệ máy:
Ngày phát hành:
+

DZO CHƠI

TOP GAME