PC
Cập nhật 8.13: Aatrox mới xuất hiện, cặp trang phục đối đầu cực chất của Garen và Darius ra mắt

Meta trong một vài phiên bản gần đây đang rất loạn lạc, chính vì thế Riot đã phải ra tay “thanh trừng” một số cái tên trong bản 8.13 này. Ngoài ra, điều đáng chú ý nhất vẫn là sự xuất hiện của Aatrox mới đó!

Thay đổi về tướng

Aatrox – Quỷ Kiếm Darkin sẽ gieo rắc sự hủy diệt trong bản này.

Irelia

Nội tại – Ý Chí Ionia

 • Sát thương trên đòn đánh (cộng dồn tối đa) giảm từ 10-66 (cấp 1-18) xuống 4-48 (cấp 1-18)

 • Tỉ lệ tổng SMCK sát thương trên đòn đánh (cộng dồn tối đa) tăng từ 8-16% lên 16%

 • Tốc độ Đánh (cộng dồn tối đa) tăng từ 20-40% lên 30-50%

W – Vũ Điệu Thách Thứ

 • Sát thương cơ bản tối thiểu giảm từ 10/30/50/70/90 xuống 10/25/40/55/70

 • Tỉ lệ tổng SMCK sát thương tối thiểu giảm từ 60% xuống 50%

 • Sát thương cơ bản tối đa giảm từ 20/60/100/140/180 xuống 20/50/80/110/140

 • Tỉ lệ tổng SMCK sát thương tối đa giảm từ 120% xuống 100%

E – Bước Nhảy Hoàn Vũ

 • Thời gian đánh dấu giảm từ 6 giây xuống 5 giây

R – Mũi Kiếm Tiên Phong

 • Thời gian đánh dấu giảm từ 6 giây xuống 5 giây

Kindred

W – Sói Cuồng Loạn

 • Kindred tích cộng dồn Sức Mạnh Thợ Săn khi di chuyển và tấn công. Khi tích đầy, nó hồi tối đa 32-100 (cấp 1-18) máu tùy theo % máu đã mất.

 • Tốc độ Đánh của Sói giờ gia tăng đúng theo trang bị.

 • Kindred không còn nhận được hai Đồng Nguyên Ấn khi hỗ trợ hạ gục quái khủng.

Lucian

Chỉ số cơ bản

 • SMCK theo cấp giảm từ 3.11 xuống 2.7

R – Thanh Trừng

 • Sát thương gia tăng trên lính giảm từ 400% xuống 200%

Pyke

Chỉ số cơ bản

 • Máu theo cấp giảm từ 110 xuống 100

 • Giáp theo cấp tăng từ 4 lên 5

 • Kháng Phép theo cấp tăng từ 1.25 lên 2

E – Dòng Nước Ma Quái

 • Sát thương cơ bản giảm từ 95/130/165/200/235 xuống 95/125/155/185/215

 • Tỉ lệ SMCK cộng thêm tăng từ 80% lên 100%

R – Tử Thần Đáy Sâu

 • Sát thương cơ bản đổi từ 190/240/290/340/390/440/475/510/545/580/615/635/655 (cấp 6-18) thành 200/250/300/350/400/450/475/500/525/550/575/590/605 (cấp 6-18)

 • Tỉ lệ SMCK cộng thêm tăng từ 60% lên 80%

Gragas

W – Say Quá Hóa Cuồng

 • Hồi chiêu đổi từ 8/7/6/5/4 giây thành 5 giây

 • Đòn đánh kế tiếp của Gragas được tăng 50 tầm.

Jarvan IV

Nội tại – Thương Thuật

 • Giờ gây tối thiểu 20 sát thương.

E – Hoàng Kỳ Demacia

 • Hồi chiêu giảm từ 13/12.5/12/11.5/11 giây xuống 11 giây

 • Sát thương cơ bản tăng từ 60/105/150/195/240 lên 80/120/160/200/240

Jinx

Q – Tráo Hàng!

 • Sát thương chí mạng của hỏa tiễn tăng từ 210% lên 220%

 • Chí mạng giờ nhân đôi 10% sát thương cộng thêm của Xương Cá (tổng sát thương từ 210% tăng lên 220%), đồng nghĩa với Phong Thần Kiếm gây chí mạng 216% sát thương.

W – Giật Bắn!

 • Tỉ lệ tổng SMCK tăng từ 140% lên 160%

Kalista

E – Giày Vò

 • Tỉ lệ tổng SMCK mỗi mũi giáo sau mũi đầu tiên tăng từ 20/22.5/25/27.5/30% lên 20/23.75/27.5/31.25/35%

Kassadin

W – Lưỡi Kiếm Âm Ty

 • Tiêu hao tăng từ 0 năng lượng lên 1 năng lượng

 • Tỉ lệ SMPT tăng từ 70% lên 80%

E – Áp Suất Hư Không

 • Tỉ lệ SMPT tăng từ 70% lên 80%

R – Hư Vô Bộ Pháp

 • Tỉ lệ SMPT tăng từ 30% lên 40

Orianna

W – Lệnh: Phát Sóng

 • Hồi chiêu giảm từ 9 giây xuống 7 giây

Riven

Chỉ số cơ bản

 • Máu Phục hồi tăng từ 5.5 máu mỗi 5 giây lên 7.0 máu mỗi 5 giây

R – Lưỡi Kiếm Lưu Đày

 • Hồi chiêu giảm từ 130/95/60 giây xuống 120/90/60 giây

Tristana

E – Bọc Thuốc Súng

 • Tỉ lệ SMCK cộng thêm 4 cộng dồn tăng từ 110/132/154/176/198% lên 110/143/176/209/242%

Tryndamere

E – Chém Xoáy

 • Hồi chiêu giảm từ 13/12/11/10/9 giây xuống 13/11.5/10/8.5/7 giây

Twitch

E – Nhiễm Khuẩn

 • Tỉ lệ SMCK cộng thêm sát thương tối đa tăng từ 150% lên 210%

Camille

E – Bắn Dây Móc

 • Sát thương cơ bản giảm từ 75/120/175/210/255 xuống 60/95/130/165/200

Dr. Mundo

E – Cuồng Bạo

 • Sức mạnh Công kích giảm từ 30/50/70/90/110 xuống 30/45/60/75/90

Master Yi

Q – Tuyệt Kỹ Alpha

 • Không còn gây thêm sát thương lên lính.

 • Tiêu hao giảm từ 70/75/80/95/90 năng lượng xuống 50/55/60/65/70 năng lượng

Nunu

W – Sôi Máu

 • Tốc độ Đánh giảm từ 25/30/35/40/45/50% xuống 20/24/28/32/36/40%

 • Tỉ lệ Tốc độ Đánh: 5% Tốc độ Đánh cộng thêm mỗi 100 SMPT

 • Sức mạnh Phép thuật giảm từ 40% xuống 20%

 • Tỉ lệ SMPT: 5% SMPT cộng thêm mỗi 100 SMPT

Ornn

Chỉ số cơ bản

 • Máu Phục hồi giảm từ 9 máu mỗi 5 giây xuống 7 máu mỗi 5 giây

W – Thổi Bễ

 • Chiều rộng luồng lửa giảm từ 225 xuống 175

 • Chiều dài luồng lửa giảm từ 550 xuống 500

Singed

E – Hất

 • Sát thương máu tối đa giảm từ 6/6.5/7/7.5/8% máu tối đa của mục tiêu xuống 4/5/6/7/8% máu tối đa của mục tiêu

R – Thuốc Hóa Điên

 • Chỉ số tăng thêm giảm từ 35/60/85 xuống 30/55/80

 • Thuốc Thời Gian không còn tăng Tốc độ Di chuyển khi dùng Thuốc Hóa Điên

Taric

E – Chói Lóa

 • Sát thương cơ bản giảm từ 105/150/195/240/285 xuống 90/130/170/210/250

 • Tỉ lệ Giáp cộng thêm tăng từ 30% lên 50%

R – Vũ Trụ Rạng Ngời

 • Hồi chiêu tăng từ 160/130/100 giây lên 180/150/120 giây

Vladimir

E – Thủy Triều Máu

 • Tỉ lệ SMPT khi tích tối đa giảm từ 100% xuống 80%

Zoe

W – Kẻ Trộm Phép

 • Tỉ lệ SMPT giảm từ 75% xuống 65%

 • Thời gian tăng tốc giảm từ  2/2.5/3/3.5/4 giây xuống 2/2.25/2.5/2.75/3 giây

Thay đổi về trang bị

Cuồng Đao Guinsoo

 • % Sức mạnh Công kích mỗi cộng dồn giảm từ 4% xuống 2.5%

 • % Sức mạnh Phép thuật mỗi cộng dồn giảm từ 4% xuống 2.5%

Thay đổi về ngọc

Thưởng Hệ Áp Đảo

 • Áp Đảo + Chuẩn Xác tăng từ 13 SMPT / 7.8 SMCK lên 14 SMPT / 8.4 SMCK

 • Áp Đảo + Pháp Thuật tăng từ 18 SMPT / 10.8 SMCK lên 20 SMPT / 12 SMCK

 • Áp Đảo + Kiên Định tăng từ 9 SMPT / 5.5 SMCK lên 10 SMPT / 6 SMCK

 • Áp Đảo + Cảm Hứng tăng từ 18 SMPT / 10.8 SMCK lên 20 SMPT / 12 SMCK

Mưa Kiếm

 • Hồi chiêu ngoài giao tranh giảm từ5 giây xuống 4 giây

 • Thời gian tối đa giữa các lần đánh tăng từ 1.5 giây lên 2 giây

Sách Phép

 • Giới hạn số Phép Bổ Trợ duy nhất giảm từ 8 xuống 6

 • Giảm Hồi chiêu mỗi Phép Bổ Trợ tăng từ 15 giây lên 20 giây

Những thay đổi khác

Thời gian chết

 • Thời gian chết cấp 1-6 giảm từ 10-22.5 giây xuống 6-16 giây

 • Thời gian chết cấp 7 giảm từ 25 giây xuống 21 giây

 • Thời gian chết cấp 8+: không đổi

Tiền thưởng chấm dứt

 • Tiền thưởng khi chấm dứt kẻ đã ăn 2 mạng: 150 vàng

 • Tiền thưởng khi chấm dứt kẻ đã ăn 3-6 mạng tăng từ 200-325 vàng lên 300-500 vàng

 • Tiền thưởng khi chấm dứt kẻ đã ăn trên 6 mạng tăng từ 25 vàng mỗi mạng ăn thêm lên 50 vàng mỗi mạng ăn thêm

Tiền thưởng khi phá trụ ngoài

 • Tiền thưởng khi phá trụ ngoài giảm từ 100 vàng mỗi người mỗi trụ xuống 50 vàng mỗi người mỗi trụ

Những quái to không cho bùa lợi

 • Hiến Tế (Tàn Tích Bami, Phù Phép: Quỷ Lửa) và Nanh (Bùa Thợ Săn) giờ có thể tiêu diệt những quái to không cho bùa lợi.

Trang phục và đa sắc sắp ra mắt

Garen Sư Vương

Cập nhật 8.13: Aatrox mới xuất hiện, cặp trang phục đối đầu cực chất của Garen và Darius ra mắt

Darius Lang Vương

Cập nhật 8.13: Aatrox mới xuất hiện, cặp trang phục đối đầu cực chất của Garen và Darius ra mắt

Gói Đa Sắc Aatrox Máy Móc

Cập nhật 8.13: Aatrox mới xuất hiện, cặp trang phục đối đầu cực chất của Garen và Darius ra mắt

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
Hot news
+
Xạ Điêu Tam Khúc Mobile - trò chơi trực tuyến miễn phí được yêu thích nhất Châu Á sắp về Việt Nam
Bạn đã từng tự hỏi một tựa game với sự kết hợp của ba tiểu thuyết nổi tiếng Xạ Điêu Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp và Ỷ Thiên Đồ Long Ký sẽ trông như thế nào chưa?
Zenless Zone Zero – tựa game nhập vai mới cực kỳ thú vị từ miHoYo mở đăng ký kín
Khác với những dự đoán ban đầu, dự án game mới của miHoYo không phải là một game FPS.
Cơ hội nhận Samsung Galaxy Z Flip 3 từ Dzogame khi đăng ký sớm Xạ Điêu Tam Khúc Mobile
Chỉ với một thao tác đơn giản là có cơ hội nhận quà, hãy sẵn sàng cho thời điểm game miễn phí được yêu thích nhất châu Á – Xạ Điêu Tam Khúc Mobile, đổ bộ Việt Nam.
Apex Legends Mobile chính thức ra mắt toàn cầu vào tuần sau
Như vậy sau rất nhiều thời gian chờ đợi, cuối cùng game thủ toàn thế giới sẽ được trải nghiệm phiên bản di động của một trong những game battle royale hot nhất thế giới.
Kỷ nguyên FIFA kết thúc sau gần 30 năm với FIFA 23
FIFA 23 là tựa game cuối cùng mà EA Sports phát hành với logo và thương hiệu của FIFA.
Lộ diện 2 gương mặt truyền thông đình đám của Chiến Giới 4D – Choáng ngợp trước TVC đậm chất “Đa Vũ Trụ”
Lộ diện 2 gương mặt truyền thông đình đám của Chiến Giới 4D – Choáng ngợp trước TVC đậm chất “Đa Vũ Trụ”
Xạ Điêu Tam Khúc Mobile - trò chơi trực tuyến miễn phí được yêu thích nhất Châu Á sắp về Việt Nam
Bạn đã từng tự hỏi một tựa game với sự kết hợp của ba tiểu thuyết nổi tiếng Xạ Điêu Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp và Ỷ Thiên Đồ Long Ký sẽ trông như thế nào chưa?
Zenless Zone Zero – tựa game nhập vai mới cực kỳ thú vị từ miHoYo mở đăng ký kín
Khác với những dự đoán ban đầu, dự án game mới của miHoYo không phải là một game FPS.
Cơ hội nhận Samsung Galaxy Z Flip 3 từ Dzogame khi đăng ký sớm Xạ Điêu Tam Khúc Mobile
Chỉ với một thao tác đơn giản là có cơ hội nhận quà, hãy sẵn sàng cho thời điểm game miễn phí được yêu thích nhất châu Á – Xạ Điêu Tam Khúc Mobile, đổ bộ Việt Nam.
Apex Legends Mobile chính thức ra mắt toàn cầu vào tuần sau
Như vậy sau rất nhiều thời gian chờ đợi, cuối cùng game thủ toàn thế giới sẽ được trải nghiệm phiên bản di động của một trong những game battle royale hot nhất thế giới.
Kỷ nguyên FIFA kết thúc sau gần 30 năm với FIFA 23
FIFA 23 là tựa game cuối cùng mà EA Sports phát hành với logo và thương hiệu của FIFA.
Lộ diện 2 gương mặt truyền thông đình đám của Chiến Giới 4D – Choáng ngợp trước TVC đậm chất “Đa Vũ Trụ”
Lộ diện 2 gương mặt truyền thông đình đám của Chiến Giới 4D – Choáng ngợp trước TVC đậm chất “Đa Vũ Trụ”

Cùng đến với những hình ảnh cosplay cực đẹp và nóng bỏng vừa mới được chúng tôi tổng hợp.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh cosplay chất lượng mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được trong tuần vừa qua nhé!

Cùng đến với những hình ảnh cosplay 3 môn phái Đào Hoa, Nga Mi và Dương Môn của thế giới Võ Lâm nhé!