PC
Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Hôm nay, LMHT sẽ cập nhât lên phiên bản 6.17 với nhiều sự thay đổi như việc những Xạ Thủ được ưa chuộng như Ashe, Jhin đã bị giảm sức mạnh

Tại phiên bản 6.17, chúng ta được chứng kiến khá nhiều sự thay đổi về sức mạnh của tướng. Hãy cùng đi vào tìm hiểu kĩ hơn nhé.

Thay đổi về tướng

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Triệu Hồi: Tibbers (R)

 • Giảm bớt thời gian tồn tại hiệu ứng Nổi Giận của Tibbers khi Annie bị hạ gục đi 20%.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Chú Tâm Tiễn (Q)

 • Thời gian hiệu lực giảm từ 5 giây xuống 4 giây.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Đại Băng Tiễn (R)

 • Sát thương giảm từ 250/425/600 xuống 200/400/600.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Nội Tại – Mảnh Đạn Hextech

 • Tấn công mắt không còn hủy bỏ tăng tốc từ Hàng Tiếp Tế.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Trăng Mờ (E)

 • Tầm kéo tối đa tăng từ 150 lên 225.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Lốc Xoáy Tử Vong (R)

 • Tiêu hao năng lượng giảm từ 120 năng lượng xuống 100 năng lượng.

 • Hồi chiêu giảm từ 110/100/90 giây xuống 100/90/80 giây.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Thống Khổ (R)

 • Hồi chiêu giảm từ 150/120/90 giây xuống 120/100/80 giây.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Nội Tại – Pháp Lực Gia Tăng

 • Tốc độ đánh tối đa với mỗi điểm cộng dồn tăng từ 10% ở mọi cấp lên 10/12/14% (ở cấp 1/7/13).

 • Tốc độ đánh tối đa 50% ở mọi cấp tăng lên 50/60/70% (ở cấp 1/7/13).

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Bổ Sung Vitamin (W)

 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 60/70/80/90/100 năng lượng lên 80/90/100/110/120 năng lượng.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Mưa Đại Bác (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 160/150/140 giây lên 180/160/140 giây.

 • Sát thương giảm từ 600/840/1080 xuống 420/720/1020.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Lấy Thịt Đè Người (E)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 12 giây lên 16/15/14/13/12 giây.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Lôi Phạt (E)

 • Tiêu hao giảm từ 40/50/60/70/80/90 năng lượng xuống 40 năng lượng mọi cấp.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Búa Thủy Ngân (R)

 • Đòn đánh cường hóa tỉ lệ với 40% SMPT chuyển thành 40% STVL cộng thêm.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Nét Vẽ Chết Chóc (W)

 • Tỉ lệ 70% STVL cộng thêm giảm xuống 50% STVL cộng thêm.

 • Sát thương lên lính và quái tăng từ 65% lên 75%.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Sân Khấu Tử Thần (R)

 • Sát thương theo máu đã mất tăng từ 2% với mỗi 1% máu đã mất của mục tiêu thành 2.5% với mỗi 1% máu đã mất của mục tiêu.

 • Sát thương tối thiểu mỗi phát bắn giảm từ 50/125/200 + 25% STVL cộng thêm xuống 40/100/160 + 20% STVL cộng thêm.

 • Sát thương tối đa mỗi phát bắn giảm từ 150/375/600 + 75% STVL cộng thêm xuống 140/350/560 + 70% STVL cộng thêm.

 • Sân Khấu Tử Thần không còn được giảm 10% hồi chiêu cho các phát bắn chưa dùng.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Tên Lửa Đạn Đạo Siêu Khủng Khiếp! (R)

 • Tỉ lệ tối thiểu tăng từ 10% STVL cộng thêm thành 15% STVL cộng thêm.

 • Tỉ lệ tối đa tăng từ 100% STVL cộng thêm thành 150% STVL cộng thêm.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Nắm Đấm Dung Nham (W)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 14 giây xuống 12 giây.

 • Giáp cộng thêm tăng từ 10/15/20/25/30% lên 15/20/35/30/35%.

 • Tỉ lệ sát thương với 10% giáp cộng thêm tăng lên 15% giáp cộng thêm.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Khiên Đen (E)

 • Tầm sử dụng tăng từ 750 lên 800.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Lệnh: Sóng Âm (R)

 • Tiêu hao năng lượng giảm từ 100/125/150 năng lượng xuống còn 100 năng lượng.

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 120/105/90 giây xuống còn 110/95/80 giây.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Không Thể Lay Chuyển (W)

 • Tăng sức chống chịu Nội Tại từ 12% giáp và kháng phép cộng thêm lên 15% giáp và kháng phép cộng thêm

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Đường Hầm (E)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 20/19.5/19/18.5/18 giây lên 26/24/22/20/18 giây.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Tốc Hành Hư Không (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 150/110/70 giây lên 180/140/100 giây.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Lưỡi Kiếm Lưu Đày (R)

 • Sát thương tối thiểu của chém gió tăng từ 80/120/160 lên 100/150/200.

 • Sát thương tối đa của chém gió tăng 240/360/480 lên 300/450/600.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Vòng Xoáy Không Gian (R)

 • Tầm sử dụng tăng từ 1500/3000 lên 1750/3000

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Nảy Bật (W)

 • Tỉ lệ sát thương vật lí giảm từ 60/65/70/75/80% STVL cộng thêm xuống 50/55/60/65/70% STVL cộng thêm.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Săn Đuổi (R)

 • Tốc độ đánh Nội Tại giảm từ 40/60/80% khi dùng Nảy Bật xuống 30/45/60% khi dùng Nảy Bật.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Đóng Hộp (R)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 150/140/130 giây xuống còn 140/120/100 giây

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Cột Băng (E)

 • Thời gian hồi chiêu chỉnh sửa từ 23/20/17/14/11 giây thành 22/20/18/16/14 giây

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Nhào Lộn (Q)

 • TỈ lệ sát thương tăng từ 30/35/40/45/50% tổng STVL lên thành 30/40/50/60/70% tổng STVL.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Nội tại – Sức Mạnh Quỷ Quyệt

 • Thưởng 3 SMPT khi hạ gục hoặc hỗ trợ tăng thành 5 SMPT khi hạ gục hoặc hỗ trợ

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Nội tại – Giáp Chống Chất Nổ

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 18-8 giây (ở cấp 1-18) xuống 16-8 giây (ở cấp 1-18).

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Cú Đấm Bùng Nổ (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 18/15.5/13/10.5/8 giây xuống 16/14/12/10/8 giây.

 • Thời gian đẩy lùi chỉnh sửa từ 0.5 – 0.75 giây thành 0.7 giây.

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết Cú Đấm Xuyên Thấu (E)

 • Khi lên cấp lần đầu, Vi nhận được ngay 2 điểm Cú Đấm Xuyên Thấu.

Các trang phục sắp ra mắt

Ahri Giả Lập

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Corki Giả Lập

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

 Ezreal Giả Lập

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Các Gói Đa Sắc Sắp Ra Mắt

Miss Fortune Giả Lập

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Teemo Thỏ Phục Sinh

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Yasuo Cao Bồi

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Zed Lôi Kiếm

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Xin Zhao Triệu Tử Long

Những điểm thay đổi ở bản Liên Minh Huyền Thoại 6.17 bạn cần biết

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
Hot news
+
Tổng hợp game mobile hay vừa mới ra mắt tuần vừa qua
Những tựa game di động đáng chú ý vừa mới ra mắt, thích hợp cho các bạn giải trí mùa dịch.
Legendary Hoplite – Game thần thoại Hy Lạp do người Việt phát triển
Một tựa game thuộc thể loại thủ thành kết hợp nhập vai hành động dành cho PC và Nintendo Swich.
Hiker Games quyết tâm thực hiện dự án 300475, lựa chọn phát triển trên Unreal Engine
Tuy hiện tại tình hình gọi vốn vẫn chưa đạt được quá nhiều sự ủng hộ nhưng Hiker Games vẫn đang tập trung phát triển dự án game của mình.
Cloud Song VNG: Bất cứ ai cũng có thể thoải mái luyện cấp, thăng tiến mỗi ngày
Nói như vậy bởi bất cứ hoạt động nào trong Cloud Song VNG cũng đều ẩn chứa kho quà đồ sộ, giúp người chơi bỏ túi nhiều vật phẩm giá trị. Hay cả sự hồi hộp triệu hồi Pet với cơ chế gacha cũng làm mang đến điều thú vị và phấn khích không kém.
Cửu Long Tranh Bá cập nhật khủng, ai sẽ là người sở hữu vũ khí mạnh nhất hiện nay?
Cơ hội săn được những nguyên liệu cao cấp để chế tạo vũ khí mạnh nhất hiện nay của game tại bản đồ mới vừa ra mắt trong Cửu Long Tranh Bá.
Dzogame tặng 500 Giftcode game Đế Vương Tam Quốc
Ngày hôm nay, Đế Vương Tam Quốc chính thức ra mắt, nhân dịp này, NPH Funtap xin gửi tặng quý độc giả Dzogame 500 Giftcode với nhiều quà tặng hấp dẫn.
Tổng hợp game mobile hay vừa mới ra mắt tuần vừa qua
Những tựa game di động đáng chú ý vừa mới ra mắt, thích hợp cho các bạn giải trí mùa dịch.
Legendary Hoplite – Game thần thoại Hy Lạp do người Việt phát triển
Một tựa game thuộc thể loại thủ thành kết hợp nhập vai hành động dành cho PC và Nintendo Swich.
Hiker Games quyết tâm thực hiện dự án 300475, lựa chọn phát triển trên Unreal Engine
Tuy hiện tại tình hình gọi vốn vẫn chưa đạt được quá nhiều sự ủng hộ nhưng Hiker Games vẫn đang tập trung phát triển dự án game của mình.
Cloud Song VNG: Bất cứ ai cũng có thể thoải mái luyện cấp, thăng tiến mỗi ngày
Nói như vậy bởi bất cứ hoạt động nào trong Cloud Song VNG cũng đều ẩn chứa kho quà đồ sộ, giúp người chơi bỏ túi nhiều vật phẩm giá trị. Hay cả sự hồi hộp triệu hồi Pet với cơ chế gacha cũng làm mang đến điều thú vị và phấn khích không kém.
Cửu Long Tranh Bá cập nhật khủng, ai sẽ là người sở hữu vũ khí mạnh nhất hiện nay?
Cơ hội săn được những nguyên liệu cao cấp để chế tạo vũ khí mạnh nhất hiện nay của game tại bản đồ mới vừa ra mắt trong Cửu Long Tranh Bá.
Dzogame tặng 500 Giftcode game Đế Vương Tam Quốc
Ngày hôm nay, Đế Vương Tam Quốc chính thức ra mắt, nhân dịp này, NPH Funtap xin gửi tặng quý độc giả Dzogame 500 Giftcode với nhiều quà tặng hấp dẫn.

Cùng đến với những hình ảnh cosplay cực đẹp và nóng bỏng vừa mới được chúng tôi tổng hợp.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh cosplay chất lượng mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được trong tuần vừa qua nhé!

Cùng đến với những hình ảnh cosplay 3 môn phái Đào Hoa, Nga Mi và Dương Môn của thế giới Võ Lâm nhé!