• SỬA CÁP QUANG APG
Cáp biển APG ngày 11/4 mới sửa xong, Internet Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng
Trong khi APG sẽ hoàn thành sửa chữa vào ngày 11/4 thì tuyến cáp IA sẽ được bảo trì từ ngày 20/3 – 20/4.

Cộng đồng

14/03/2019 14:00
 
GAME MOBILE
THÔNG TIN CÔNG TY
FB Youtube