PC
Gói Lux Nguyên Tố Tối Thượng có giá tới 700.000 Đồng tại Việt Nam

Vậy là so với giá dự tính, thì Lux Nguyên Tố còn mắc hơn các trang phục Tối Thượng khác.

Những tưởng Lux Nguyên Tố sẽ được bán với giá bằng với các trang phục Tối Thượng khác khi về Việt Nam là 799 RP. Thì mới vừa đây bảng báo giá của Lux Nguyên Tố đã tới.

Gói Lux Nguyên Tố Tối Thượng có giá tới 700.000 Đồng tại Việt Nam

Lux Thập Đại Nguyên Tố là một trang phục tối thượng, giống Ezreal Vũ Khí Tối Thượng, Udyr Tứ Linh Vệ Hồn, và DJ Sona. Trang phục này sẽ có giá 999 RP (thêm một gói Nguyên Tố Tối Thượng bao gồm tất cả nội dung khả dụng với giá 1399 RP trong hai tuần đầu). Tức là từ 29/11 đến 13/12 giá như sau:

Gói Lux Nguyên Tố Tối Thượng có giá tới 700.000 Đồng tại Việt Nam

Ngoài ra: từ 14/12 đến 28/12 giá bán sẽ lần lượt là

Gói Lux Nguyên Tố Tối Thượng có giá tới 700.000 Đồng tại Việt Nam

Từ 28/12 trở về sau:

Gói Lux Nguyên Tố Tối Thượng có giá tới 700.000 Đồng tại Việt Nam

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
+

DZO CHƠI

TOP GAME