PC
Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Đúng đó, 10, bạn không nhìn nhầm đâu

Sau khi hé lộ ở lần trước chỉ với 4 nguyên tố, thì ở lần hé lộ này, trang phục Tối Thượng của Lux đã cho chúng ta thấy được chính xác 10 dạng của nó!

Dưới đây là những bức ảnh được cắt ra từ video hé lộ (video ở dưới cùng của bài viết).

Loading the player ...

Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Bên cạnh đó, cũng có 1 video hướng dẫn bạn cách tiến hóa và các công thức ghép nguyên tố ra sao. Tuy nhiên, hiện video này là của LOL Tây Ban Nha và chưa phải tiếng Anh, vì thế, chúng ta sẽ đợi thêm một chút thời gian để hiểu rõ hơn về cơ chế ghép/tiến hóa nguyên tố này. Dưới đây là ảnh được cắt ra từ video.

Loading the player ...

Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau! Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau! Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau! Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau! Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau! Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau! Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau! Không phải 4, trang phục Tối Thượng của Lux có tới 10 dạng khác nhau!

Thể loại: MOBA PC
Hệ máy: PC
Ngày phát hành:
+

DZO CHƠI

TOP GAME